Ēdnīca

Informācija vecākiem par ēdināšanas pakalpojumiem Tukuma Raiņa ģimnāzijā.

Komplekso pusdienu maksa no 2018.gada 1.septembra – 1,50 euro.

  • 0,85 euro maksā vecāki (0,65 euro līdzfinansē pašvaldība),
  • daudzbērnu ģimeņu un bērnu invalīdu vecākiem jāmaksā 0,30 euro (nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu pie kancelejas pārzines),
  • ja izglītojamajam ir ārsta apstiprināta diagnoze (celiakija, cukura diabēts), vecākiem jāmaksā 0,30 euro (nepieciešams iesniegt medicīnas māsai ārsta apstiprinātu izziņu),
  • ģimnāzijas dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo vecākiem jāmaksā 0,30 euro.

Kompleksās pusdienas iespējams pieteikt ģimnāzijas ēdnīcā katru darba dienu līdz plkst. 8:50.

Ēdnīcas tālruņa numurs 63122724.

Samaksas kārtība: līdz ceturtdienai vecāki vai izglītojamie maksā skaidrā naudā ēdnīcas kasē par nākošo nedēļu EUR 4,25 (85 centi dienā par pusdienām) vai līdz kārtējās nedēļas beigām ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā uz SIA “IRG” kontu.

Maksājuma rekvizīti:

SIA “IRG”

Reģ. numurs 40102019738

AS Swedbank LV29HABA0551033761218

Mērķis: skola, vārds, uzvārds, klase un periods

  • Ja paredzams, ka izglītojamais nebūs skolā vienu vai vairākas dienas slimības dēļ vai neēdīs pusdienas citu iemeslu dēļ, pusdienas var atteikt. Lai atteiktu pusdienas, vecākiem līdz kārtējās dienas plkst.8.50 jāinformē par to SIA “IRG” pārstāvis pa tālruni virtuvē – 63122724.

Ēdienkartes

Dalies ar draugiem