Parlaments

Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēnu Parlaments

Ģimnāzijas skolēnu parlaments ir komanda, kurā darbojas aktīvākie, patriotiskākie ģimnāzisti. Parlamentārieši rūpējas par to, lai skolas ikdiena būtu krāsaināka un interesantāka. Būt ģimnāzijas parlamentārietim – tā ir iespēja piedalīties, būt klāt, realizēt savas idejas un palīdzēt tās realizēt citiem, pilnveidoties arī pašam, mācoties strādāt komandā un uzņemoties atbildību.

Ja tev ir svarīgi, kas notiek skolā, nestāvi malā – nāc uz skolēnu parlamentu!

Parlamenta sastāvs 2018./2019.m.g.

Prezidents – Natālija Pletčere

 • Laura Laurita Ķergalve
 • Laura Garāne
 • Agnese Pridāne
 • Elza Anastasija Vasermane
 • Elza Brence
 • Diāna Slavīte
 • Emīls Amsils
 • Endija Krīgerte
 • Evelīna Zazīte
 • Helēna Anna Dzērvāne
 • Ieva Busenberga
 • Kristīne Stafecka
 • Matīss Ķiecis
 • Nikola Māra Geste
 • Sandra Zukule
 • Viktors Vanags
 • Inese Ķemlere
Parlamenta sastāvs 2017./2018.m.g.

Prezidents – Līga Lielmane

 • Nathalie Pletscher
 • Toms Fišers – Blumbergs
 • Sīmanis Olafs Jurševics
 • Santa Cīrule
 • Arta Zvaigzne
 • Evelīna Zazīte
 • Rūdolfs Jākobsons
 • Verners Čudars
 • Valts Pabērzs
 • Elza Anastasija Vasermane
 • Nikola Geste
 • Kristīne Stafecka
 • Katrīna Lagzdiņa
 • Laura Laurita Ķergalve
 • Agnese Pridāne
 • Helēna Keiša
 • Eva Pļaviņa
 • Sandra Zukule
 • Matīss Eglītis

2017./2018.mācību gada pēdējā skolēnu parlamenta kopā sanākšana un Inceptum projekta realizācija.


Darba vizīte Druvas vidusskolā

05.04.2018. ģimnāzijas parlamentārieši devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Druvas vidusskolu. Uzzinājām par izglītības programmām skolā, par interešu izglītības pulciņiem, par atraktīvākajiem pasākumiem skolā, par skolēnu domes aktivitātēm.


Pašpārvalžu sadarbības pasākums

10.03.2018. Tukuma, Engures un Jaunpils skolēnu pašpārvalžu pārstāvji devās uz Rīgu, kur Rīgas 40.vidusskolā norisinājās Rīgas Skolēnu domes veidotais Latvijas pilsētu pašpārvalžu sadarbības pasākums, kurā piedalījās aptuveni 60 jaunieši no 14 Latvijas pilsētām un novadiem. Ģimnāziju pārstāvēja parlamentāriete Nathalie Pletscher.

Darbojoties darba grupās, jaunieši dalījās pieredzē par pašpārvalžu darbību, tām pieejamajiem resursiem un finansējumu, aktīvi diskutēja par pašpārvalžu publisko tēlu un tā veidošanu, par mērķu izvirzīšanu. Svarīgi un aktuāli bija izrunāt un saprast, kā motivēt jauniešus darboties pašpārvaldēs, būt drosmīgiem pieņemt lēmumus, iesaistoties savas pilsētas, sava novada sabiedriskajos procesos.

Pasākuma laikā jauniešus iedvesmoja un ar savām zināšanām un pieredzi dalījās pašizaugsmes treneris Niks Jansons un uzņēmuma WRONG sociālo mediju direktors Vilhelms Meisters.


Labo darbu maratons

Lai sekmētu bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā, 2018.gadā VISC sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm un, pieaicinot ekspertus no nevalstiskajām organizācijām, organizē Labo darbu festivālu.

Ģimnāzijas skolēnu parlaments prezentēja labdarības akciju “No sirds uz sirdi” un jauniešu iniciatīvu konkursu “Inceptum”.


Pie draugiem Lietuvā

2018.gada 16.februārī Lietuva atzīmēja savu simtgadi. Sadraudzības skolu Žemaičių Kalvarijos Motiejausa Valančiausa gimnaziju svētkos devās sveikt arī Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēnu parlamentārietes Līga Lielmane un Katrīna Lagzdiņa. Meitenes piedalījās svētku atklāšanā, klausījās svētku koncertu, vēroja tradicionālo basketbola turnīru un dalījās parlamenta darba pieredzē, pārrunājot arī nākotnes sadarbības plānus.


Strukturētā dialoga forums

2018.gada 18. janvārī ģimnāzijas parlamentārieši kopā ar novada politiķiem diskutēja par jauniešu politiku un jaunatnes lomas prioritātēm Tukuma pilsētā un novadā. Tika diskutēts par to, kas varētu palīdzēt jauniešiem izvirzīt nākotnes mērķus, kas varētu palīdzēt jauniešiem tikt galā ar stresa situācijām un krīzes periodiem, kas palīdzētu jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un medijpratību, ko varētu darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām, pilnībā iekļauties sabiedrībā un kādām fiziskām telpām ir jābūt pieejamām jauniešiem, lai veicinātu to personisko, kultūras un politisko attīstību? Tika izstrādātas jauniešu politikas rekomendācijas :kas jādara, kam jādara un kāpēc? “Kad mēs maināmies, mainās arī pasaule ap mums!”


Parlamentāriešu komandas ikdienas darbs notiek, veidojot ideju kartes un rūpīgi plānojot komandas darbu.


2018.gada 9. janvārī ģimnāzijā notika informatīvs seminārs par līdzdalību un jauniešu līdzdalības iespējām Tukuma novadā, kuru organizēja biedrība “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru. Semināra mērķis – pilnveidot Tukuma novada jauniešu zināšanas par līdzdalības veidiem un iespējām, motivējot jauniešus aktīvākai līdzdalībai Tukuma novadā.


2017.gada Tēvzemes nedēļa ģimnāzijā aizsākas ar sarkanbalti sarkanās lentītes salocīšanu un dāvāšanu savam skolasbiedram.

Jau par tradīciju kļuvušas sacensības zēniem Tēvzemes nedēļā – šoreiz latviskās vīru spēles. Pieteicās rekordliels dalībnieku skaits – 43 puiši. Zēniem bija iespēja sevi pierādīt gan spēka pārbaudēs, gan veiklībā, gan gudrībā. Vidusskolas grupa spēcīgākais vīrs – Artūrs Ivanovs, pamatskolas grupā – Jānis Fišers. Taču uzvara droši vien nebūtu iespējama bez atraktīvu līdzjutēju atbalsta.

Neklātienes konkurss proģimnāzistiem “Zini savu novadnieku” neguva lielu atsaucību, jo piedalījās tikai 13 skolēni. Vienāds augstākais punktu skaits-19 bija Ansim Valdmanim, Ilzei Tišlerei, Eduardam Mazprecniekam un Laurai Sprennei.


2017.gada 25.oktobrī parlamenta nodarbība ” Vai esmu aktīvs pilsonis?”. Jaunieši tika aicināti piedalīties Eiropas Jauniešu parlamentā, diskutēja par aktuālām jauniešu problēmām, plānoja tuvākus un tālākus darbus.


Sagaidot Latvijas simtgadi, 2017.gada 13.oktobrī Talsos Toms Fišers- Blumbergs un Nathalie Pletscher piedalījās pedagogu tālākizglītotāju kursu ietvaros jauniešu diskusijā “Kāpēc labi būt un dzīvot Latvijā”


Parlamenta sastāvs 2016./2017.m.g.

Prezidents – Madara Poplovska

 • Madara Zariņa
 • Anna Valdmane
 • Dārta Kuple
 • Agnese Pridāne
 • Katrīna Lagzdiņa
 • Līga Lielmane
 • Nathalie Pletscher
 • Toms Fišers Blumbergs
 • Matīss Pauls Eglītis
 • Laurita Ķergalve
 • Elza Vasermane
 • Endija Krīgerte


Skolēnu aptauja.

Kā katru gadu, arī šogad septembrī Tukuma Raiņa ģimnāzijas audzēkņiem bija iespēja izteikt savus ierosinājumus skolēnu parlamenta darba uzlabošanai. Diemžēl, mūsu skolēni ir visai neatsaucīgi. Saņēmām tikai 19 priekšlikumus. Lai gan vairāk aktivitātes, interesantu ikdienu, ar vēlas visi, aktivitāte šajā aptaujā ir ļoti zema, turklāt, lielākā daļa priekšlikumu bija pilnīgi nerealizējamas un nevajadzīgas lietas. Piemēram, smukas meitenes klasē vai helikoptera nosēšanās laukums. Skolēni vēlas Krāsaino nedēļu, kinovakaru, uzlabot ēdienu sortimentu kopgaldā. Vairākas idejas skolēnu parlaments kopā ar skolasbiedriem centīsies realizēt .Cerams, ka nākamajā aptaujas reizē sakarīgu ideju skaits būs krietni lielāks! TRĢ parlaments.


Spēļu veidošana

Brīvlaikā skolēnu parlaments gatavoja galda spēles. Kaut arī skolas biedri neatsaucās parlamenta aicinājumam darboties kopā, ikviens aicināts skolēnu atpūtas telpā brīvajā laikā uzspēlēt dambreti ar videi draudzīgiem kauliņiem vai salikt puzli.


Mums savs Lāčplēsis! 12.novembrī konkursā “Ģimnāzijas Lāčplēsis2015” noskaidrojām savu visgudrāko, visstiprāko, vissaimnieciskāko Lāčplēsi. 20 puišu sīvā konkurencē bija ne tikai jāparāda sava izturība, veiklība un spēks, bet arī zināšanas par Latviju un pat prasme izgludināt kreklu. Trīs no pretendentiem saņēma augstāko vērtējumu gludināšanā. Laimdotu visātrāk uz savām rokām nesa A. Krūms, bet uz visiem erudīcijas jautājumiem atbildēja R. Trops un L. Lazdāns. Taču titulu “Ģimnāzijas Lāčplēsis” ieguva 12.a klases skolēns Ritvars Reimanis. Diemžēl, konkursā nebija neviena pārstāvja no 10.c un 11.b klases.


Skolēnu parlaments pirmo reizi skolas vēsturē organizēja puzles salikšanas konkursu „Saliec savu novadu”. Puzles godā tika tādas Latvijas pilsētas kā Tukums, Talsi, Saldus, Kuldīga, Liepāja, Jelgava un pat Daugavpils! Un to neviens nevarēja paredzēt, kā kritīs laimīgā loze! Visaktīvākais dalībnieks un arī uzvarētājs – Rihards Trops. Konkursā bija , diemžēl, ļoti maza ģimnāzistu atsaucība – piedalījās tikai 4 komandas. Ģimnāzisti, sarosamies!


Janvārī un februārī skolēnu parlaments 14 klasēs novadīja audzināšanas stundas, atzīmējot pasaules AIDS dienu un veicinot informētību par HIV infekciju, profilaksi un diagnostiku!


Konkurss “Es mīlu tevi, Tukums” 7. – 9.klasēm. Zināšanu pārbaude par Tukuma vēsturi, uzņēmumiem, kultūru, sportu, pārvaldi. Atpazīt cilvēkus, kas likuši Tukuma vārdam skanēt novadā, Latvijā un pasaulē.Kas neuzvarēja, tas uzzināja daudz jauna. Uzvarētāji – 8.a klase.


29.aprīlī parlamentārietes Madara Poplovska, Nathalie Pletscher un skolotāja Inese Bērziņa piedalījās kustības “Draudzīga skola” konferencē „Skola un internets – vieta cieņai un sapratnei”

Dalies ar draugiem