Reflektantiem

Informācija reflektantiem uz Tukuma Raiņa ģimnāzijas 7.-9.klasi:

Tukuma Raiņa ģimnāzija  7. (proģimnāzijas) klasēs 2018./2019.mācību gadā uzņem skolēnus pamatizglītības otrā posma programmā (kods 23011111).

No 1.jūnija vecāki iesniedz:

 • iesniegumu (pēc parauga);
 • skolēna 6.klases liecības kopiju, uzrādot oriģinālu (ar skolas direktora parakstu un zīmogu);
 • dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
 • skolēnu medicīniskā karti (026/u);
 • fotogrāfiju skolēnu apliecībai (35x45mm).

Informācija reflektantiem uz Tukuma Raiņa ģimnāzijas 10.-12.klasi:

Tukuma Raiņa ģimnāzija 10. (ģimnāzijas) klasēs 2018./2019.mācību gadā uzņem skolēnus vidējās vispārējās izglītības programmās:

 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (papildu mācību stundas eksaktajās zinātnēs-matemātika, bioloģija, ķīmija, fizika), kods 31013011;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (papildu mācību stundas valodās un humanitārā cikla priekšmetos), kods 31011011.

No 18.jūnija vecāki un reflektants iesniedz:

 • iesniegumu (pēc parauga);
 • dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
 • uzrāda apliecību par pamatskolas izglītību;
 • apliecības ieliktņa (sekmju lapas) kopiju, uzrādot oriģinālu;
 • skolēnu medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai izrakstu no pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) reflektants, kurš sasniedzis pilngadību;
 • fotogrāfiju skolēnu apliecībai (35x45mm).

Izglītības programmas

Uzņemšanas noteikumi

Pēc dokumentu pieņemšanas skolēns tiek ieskaitīts ģimnāzijā.

Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēniem tiek piedāvāta dienesta viesnīca (kopmītnes) Dārzniecības ielā 2A, Tukumā.

Labiekārtotas istabiņas ar dušu un WC. Dzīvošana istabiņā pa 2 vai 3. Interesentus aicinām pieteikties pie klašu audzinātājiem.

Par dienesta viesnīcas nepieciešamību informēt dokumentu iesniegšanas laikā.