1. klasē

Papildu jautājumus var uzdot metodiķei Vinetai Loginai, zvanot pa tālruni 63125351.
Saistībā ar mūzikas virzienu sazināties ar direktora vietnieci Sanitu Apini, zvanot pa tālruni 29297137.


Pirmā iepazīšanās ar skolu
2023. gada 15. februārī plkst.18:00
ģimnāzijas jaunās ēkas aktu zālē. 🌞Tiekamies!


Uzņemšana 2023./2024. mācību gadā

2023. gadā pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas 1. klasēs noritēs no 10. marta plkst. 8.00 līdz 10. aprīļa plkst. 17.00.

🔷Izņēmums – ja bērnam Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā mācās brālis vai māsa vai ģimnāzijā strādā kāds no vecākiem, bērnu ģimnāzijā var pieteikt no 1. marta līdz 9. martam (pašvaldības noteikumu 6.1. apakšpunkts). No 10. marta šī priekšrocība netiek piemērota.

Tukuma novada Domes 2022. gada 26. janvāra noteikumi Nr.1 “Par izglītojamo uzņemšanu Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē”


Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija aicina vecākus izmantot iespēju iesniegumus bērnu uzņemšanai ģimnāzijas 1. klasēs iesniegt elektroniski, tādejādi mazinot administratīvo slogu bērnu vecākiem un ietaupot laiku. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka elektroniski iesniegti iesniegumi, kas ģimnāzijā tiks iesūtīti pirms 2023. gada 10.marta plkst. 8.00, netiks reģistrēti.


1. Iesniegumu iesniegšana

Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz ģimnāzijas direktorei adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2023. gada 10. marta varēs iesniegt:

✔️klātienē, ierodoties ģimnāzijā un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus;

vai

✔️elektroniski uz e-pasta adresi: gimnazija@tukums.lv. Iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2023. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

IesniegumsIesniegums
iesniedzams klātienē
(var aizpildīt arī ģimnāzijā)
iesniedzams elektroniski
ar drošu elektronisko parakstu

2. Uz vecāku e-pastu līdz 15. maijam tiek nosūtīta informācija par bērna iekļaušanu pretendentu sarakstā.

3. Līdz 2023. gada 31. jūlijam nepieciešams iesniegt:

• bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u),
• vecākiem izsniegtā pirmsskolas izglītības iestādes rakstiskā informācija par bērna pirmsskolas izglītības satura apguves sasniegumiem.

4. Rīkojums par uzņemšanu ģimnāzijā tiek sagatavots pēc dokumentu iesniegšanas.

Dalies ar draugiem