2.-9.klasē

Uzņemšana 2023./2024. mācību gadā

📌 Noteikumi Par kritērijiem un kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā


✅ Informācija izglītojamo uzņemšanai 2.-9. klasē

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija 2023./2024. mācību gadā uzņem izglītojamos brīvajās vietās no
2. līdz 9.klasei

🔅 pamatizglītības programmā ar augstākiem plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un
pašizpausmes māksla mācību jomā (mūzika);

🔅 pamatizglītības programmā (1.-9. klase);

🔅 pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) programmā.

Mācību priekšmetu un stundu plāni 1.-9. klasei

Dokumentu iesniegšana

Dokumentus iesniedz no 2023. gada 1. jūnija līdz 7. jūnijam lietvedībā no
plkst. 9.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz 16:00).

Nepieciešamie dokumenti

Iesniegumu (noteikumu 4. pielikums) adresē ģimnāzijas direktoram, tam pievieno:

  • iepriekš iegūtās izglītības dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) – liecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja attiecināms;
  • fotogrāfiju skolēna apliecībai (35x45mm);
  • dokuments, kas apliecina pretendenta iegūtu godalgotu vietu pēdējā mācību gada laikā kādā mācību priekšmetu olimpiādē valsts, reģiona vai novada mērogā, kopiju (uzrādot oriģinālu).

Dokumentu iesniegšana klātienē

Iesniedzot dokumentus klātienē, pretendenta likumiskais pārstāvis uzrāda personas apliecinošu dokumentu un pretendenta dzimšanas apliecību.

Dokumentu iesniegšana elektroniski

Dokumentus var iesniegt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas e-pastu: gimnazija@tukums.lv

Gatavojoties jaunajam mācību gadam

Līdz 2023. gada 1. septembrim iesniegt ģimnāzijas medicīnas māsai ģimenes ārsta apstiprinātu skolēna profilaktiskās apskates pārskatu.

Dienesta viesnīca

Par dienesta viesnīcas nepieciešamību informēt dokumentu iesniegšanas laikā!

Dienesta viesnīcā pieejamas labiekārtotas istabiņas ar dušu un WC. Dzīvošana istabiņā pa 2 vai 3. Interesentus aicinām pieteikties ģimnāzijas kancelejā vai vēlāk arī pie klašu audzinātājiem.

Dalies ar draugiem