Ģimnāzijas mazā karodziņa – vimpelīša ieguvēji

Pēdējā zvana svētkos tika godināti četri jaunieši, kuri ieguva ģimnāzijas mazo karodziņu – vimpelīti par sasniegumiem mācību darbā, par aktīvu sabiedrisko darbu, par sasniegumiem mūzikā un sasniegumiem sportā. Tos saņēma Melisa Votinova, Matīss Ķiecis, Elza Anastasija Vasermane un Laura Laurita Ķergalve. Paldies jums, jaunieši, par neatlaidīgo darbu!

Turpināt lasīt