Pārmaiņu process “Līderis manī” aktualitātes decembrī

2021./2022.m.g. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija turpina dalību pārmaiņu procesā “Līderis manī”. Šim mācību gadam skolas “Līderis manī” ieviešanas komanda ir izvirzījusi mērķi piedalīties Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas organizācijas kultūras veidošanā, stimulējot pozitīvu skolas mikroklimata attīstību, veicinot gan skolotāju, gan skolēnu sociāli atbildīgu un cieņpilnu sadarbību. Efektīvākai pārmaiņu procesa “Līderis manī”

Turpināt lasīt