Vietnē notiek uzlabošanas darbi. Iespējami darbības traucējumi.

Vīzija un mērķis

Home » Biedrība » Vīzija un mērķis

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība

Vīzija
Ar atvērtu prātu un sirdi uz nākotnes personību un ģimnāzijas izaugsmi.

Misija
Veidot personību kalvi izglītotai, mērķtiecīgai, konkurētspējīgai, drosmīgai, pārliecinātai, veiksmīgai, atbildīgai un stiprai Latvijas tautai.

Vērtības
Cieņa, atbildība, izaugsme, mērķtiecība.

Mērķis
Veicināt un atbalstīt Tukuma Raiņa ģimnāzijas izglītojamo neformālās izglītības iespējas, viņu iniciatīvas personības attīstībai. Atbalstīt un popularizēt izglītojamo kultūras un sporta pasākumus, kā arī citas ārpusstundu aktivitātes, veicinot kulturālu un veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot sakārtotu un aprīkotu vidi izglītojamo un novada jauniešu interešu grupu nodarbībām. Atbalstīt sociāli mazāk aizsargātos izglītojamos ar mērķi celt viņu sociālo labklājību un palīdzēt integrēties sabiedrībā.

Vairāk informācijas skatīt biedrības statūtos:
“Tukuma Raiņa ģimnāzija atbalsta biedrība” statūti.

Biedrības biedru koordinatore:

Zane Zorina (e-pasts: zane.zorina@tukumagimn.lv, tālr. 25412210).

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Iesniegums ir jāizdrukā, aizpildīts jāievieto biedrības kastītē pie ģimnāzijas dežuranta vai jāiesūta pa pastu.

Biedrība reģistrēta 2016. gada 14. septembrī.


Rekvizīti

Biedrības nosaukums:Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība
Reģistrācijas numurs40008255935
Juridiskā adrese:J. Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3100
Bankas nosaukums:AS Swedbank
Norēķinu konts:LV82 HABA0551 042577370
Maksājuma mērķis:Biedra nauda, ziedojums vai ziedojums projektam „…”
Skip to content