Biežāk uzdotie jautājumi par iestājpārbaudījumiem 10. klasei

 • Vai man ir jākārto iestājpārbaudījums?
  Atbilde: No iestājpārbaudījumiem ir atbrīvoti tie skolēni, kuriem 2021./2022. m.g. iegūtie gada vērtējumi ir 8-10 balles visos mācību priekšmetos.
 • Ko vērtēs iestājpārbaudījumā?
  Atbilde: Iestājpārbaudījuma saturs atbilst pamatizglītības standarta prasībām latviešu valodā un matemātikā.
  • Ar iestājpārbaudījuma programmu detalizētāk vari iepazīties šeit.
 • Kādas mācību programmas iespējams izvēlēties, uzsākot 10. klasi?
  Atbilde: Vidusskolas posmā iespējams izvēlēties vienu no piecām programmām:
  • Ar mācību programmām detalizētāk vari iepazīties šeit.
 • Kā pieteikties iestājpārbaudījumam?
  Atbilde: Lai pieteiktos iestājpārbaudījumam, nepieciešams aizpildīt pieteikšanās anketu.
 • Kādi dokumenti jāaizpilda un jāiesniedz?
  Atbilde: Ģimnāzijas direktorei jāiesniedz iesniegums. Papildus iesniegumam pievieno:
  • apliecību par pamatizglītību un tā ieliktņa kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) vai izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) pilngadīgai personai;
  • aizgādību apliecinoša dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu) (ja attiecināms);
  • fotogrāfiju skolēna apliecībai (35x45mm);
  • dokumenta, kas apliecina pretendenta iegūto godalgoto vietu kādā mācību priekšmetu olimpiādē valsts, reģiona vai novada mērogā pēdējā mācību gada laikā, kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • pretendenta vienu izvēlēto Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas stundu plānu saskaņā ar noteikumu pielikumiem (3.1. līdz 3.5.).
  • Līdz 2022. gada 1. septembrim iesniegt ģimnāzijas medicīnas māsai ģimenes ārsta apstiprinātu skolēna profilaktiskās apskates pārskatu.

Dalies ar draugiem

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.