Ēdināšana

Informācija vecākiem par ēdināšanas pakalpojumiem Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā

Komplekso pusdienu maksa 2022./2023. m.g.
noteikta 2,17€.

1. – 4. klasei
komplekso pusdienu maksu sedz valsts un pašvaldība.

5. – 12. klasei
kompleksajām pusdienām:
pašvaldības finansējums: 1,09€,
vecāku finansējums: 1,08€.

Daudzbērnu ģimenēm, bērniem invalīdiem un bērniem, kas slimo ar celiakiju, aizbildnībā nodotajiem bērniem noteikta 81% atlaide. ❗
Kompleksajām pusdienām
pašvaldības finansējums: 1,76€,
vecāku finansējums: 0,41€.

Mazturīgajām ģimenēm 100% atlaide. ❗

❗ Lai saņemtu 81% un 100% atlaidi, nepieciešams aizpildīt iesniegumu un iesniegt to skolā (E-klasē vai kancelejā). Pēc iesnieguma saņemšanas, lietvede sniegs atbildi par atlaides piemērošanu un informēs ēdinātāju.

Apmaksas kārtība

Kompleksās pusdienas līdz trešdienai vecāki vai izglītojamie maksā skaidrā naudā ēdnīcas kasē vai ar pārskaitījumu uz SIA “IRG” kontu. 2022. gada 2. septembrī tika uzstādīts bezskaidras naudas norēķinu termināls, tagad var norēķināties arī ar bankas karti.

Ja piemērojama atlaide, lūdzu norādīt maksājuma piezīmēs.

Ēdnīcas tālruņa numurs 28344511

Rekvizīti

Maksājuma rekvizīti:
SIA “IRG”
Reģ. numurs 40102019738
AS Swedbank LV50HABA0551038900870
Mērķis: skola, vārds, uzvārds, klase un periods

Ja paredzams, ka izglītojamais nebūs skolā vienu vai vairākas dienas slimības dēļ vai neēdīs pusdienas citu iemeslu dēļ, pusdienas var atteikt. Lai atteiktu pusdienas, vecākiem līdz kārtējās dienas plkst. 08.00 jāinformē par to SIA “IRG” pārstāvis, sūtot SMS uz tālruni – 28344511.


Ēdienkartes

2. semestris


1. semestris
*Pusdienu piedāvājums var būt mainīgs!

Dalies ar draugiem