Ēdināšana

Informācija vecākiem par ēdināšanas pakalpojumiem Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā

Apmaksas kārtība

Komplekso pusdienu maksa no 2021. gada 1.septembra – 1,56€.

  • 0,85€ maksā vecāki (0,71€ līdzfinansē pašvaldība).
  • Daudzbērnu ģimeņu un bērnu invalīdu vecākiem jāmaksā 0,30€ (1,26€ līdzfinansē pašvaldība). Nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu pie lietvedes.
  • Ja izglītojamajam ir ārsta apstiprināta diagnoze (celiakija, cukura diabēts), vecākiem jāmaksā 0,30€ (1,26€ līdzfinansē pašvaldība). Nepieciešams iesniegt medicīnas māsai ārsta apstiprinātu izziņu.
  • Ģimnāzijas dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo vecākiem jāmaksā 0,30€.
  • 1. klašu skolēniem launadziņš maksā 0,73.

Samaksas kārtība: līdz ceturtdienai vecāki vai izglītojamie maksā skaidrā naudā ēdnīcas kasē vai ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā uz SIA “IRG” kontu.

Maksa par pusdienām nedēļai 4,25 EUR (85 centi dienā).

Ja piemērojama atlaide, lūdzu norādīt maksājuma piezīmēs.

Rekvizīti

Maksājuma rekvizīti:
SIA “IRG”
Reģ. numurs 40102019738
AS Swedbank LV50HABA0551038900870
Mērķis: skola, vārds, uzvārds, klase un periods

Kompleksās pusdienas iespējams pieteikt ģimnāzijas ēdnīcā līdz kārtējās nedēļas ceturtdienai par nākamo nedēļu.

Ēdnīcas tālruņa numurs 63122724.

Ja paredzams, ka izglītojamais nebūs skolā vienu vai vairākas dienas slimības dēļ vai neēdīs pusdienas citu iemeslu dēļ, pusdienas var atteikt. Lai atteiktu pusdienas, vecākiem līdz kārtējās dienas plkst. 08.20 jāinformē par to SIA “IRG” pārstāvis pa tālruni virtuvē – 63122724.

Ēdināšanas laiki

Ēdienkartes 2021./2022. m.g.

Dalies ar draugiem