Ēdināšana

Informācija vecākiem par ēdināšanas pakalpojumiem Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā

Apmaksas kārtība

Pamatojums:
*Tukuma novada domes 2021. gada 29. decembra lēmums, prot. Nr. 26, 27.§, “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs”

1Vecākam vai likumiskā pārstāvim aizpildāmais iesniegums:

Samaksas kārtība

Līdz ceturtdienai vecāki vai izglītojamie maksā skaidrā naudā ēdnīcas kasē vai ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā uz SIA “IRG” kontu.

Ja piemērojama atlaide, lūdzu norādīt maksājuma piezīmēs.

Rekvizīti

Maksājuma rekvizīti:
SIA “IRG”
Reģ. numurs 40102019738
AS Swedbank LV50HABA0551038900870
Mērķis: skola, vārds, uzvārds, klase un periods

Kompleksās pusdienas iespējams pieteikt ģimnāzijas ēdnīcā līdz kārtējās nedēļas ceturtdienai par nākamo nedēļu.

Ēdnīcas tālruņa numurs 28344511.

Ja paredzams, ka izglītojamais nebūs skolā vienu vai vairākas dienas slimības dēļ vai neēdīs pusdienas citu iemeslu dēļ, pusdienas var atteikt. Lai atteiktu pusdienas, vecākiem līdz kārtējās dienas plkst. 08.20 jāinformē par to SIA “IRG” pārstāvis pa tālruni virtuvē – 28344511.

Ēdienkartes 2021./2022. m.g.

2. semestris

1. semestris

Dalies ar draugiem