Konference “No iedvesmas līdz praktiskai darbībai” izskanējusi

25. oktobrī Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā notika metodiskā konference “No iedvesmas līdz praktiskai darbībai”, kurā piedalījās vairāk nekā 170 pedagogu no 24 Tukuma novada izglītības iestādēm. Tās atklāšanā ģimnāzijas direktore Sigita Kūla un Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Šnikvalde vēlēja pedagogiem bagātīgu dienu, smeļoties iedvesmu sev un ikdienas darbam, un ģimnāzijas skolēni un pedagogi bija sarūpējuši muzikālu sveicienu. Katrai sarunai un nodarbībai vijās cauri konferences moto – Herdera vārdi “Bez iedvesmas mūsu dvēseles spēki iemieg. Tie ir kā iekurs mūsos, kas gaida dzirksteli”.

Dalībniekiem pirmajā lekcijā bija iespēja iedziļināties tematā “Diferenciācija efektīvākām mācībām”, kuru vadīja Privātās vidusskolas “Patnis” matemātikas skolotājs, “Skola2030” lektors, vadošais eksperts A. Vorobjovs, īpašu uzmanību pievēršot tam, ko katrs skolotājs vēlas un var izmainīt mācību procesā (saturā un metodikā), “vairojot visu iesaistīto prieku par mācīšanos”. Turpinājumā ikviens piedalījās kādā no 15 meistarklasēm, kuras tika piedāvātas visās mācību jomās, arī izglītības vadībā, no kurām 14 vadīja Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas pedagogi (U. Bērziņa, D. Perševica, I. Āboliņa, I. Užule, E. Pāvilsons, I. Belousa, D. Belcāne, A. Lučkovska, D. Kovaļova, S. Baumane, A. Brinkmane-Brimane, V. Zuters, A. Apine, T. Akmens, J. Sproģis, A. Freidenfelde, I. Silineviča, S. Kūla, G. Kupča) un vienu – Tukuma novada speciālās izglītības iestādes pedagogi A. Leitāne, K. Livčāne iekļaujošās izglītības jomā. Pēc pusdienām dalībnieki ieklausījās novada skolu pedagogu noderīgajos pieredzes stāstos vai piedalījās darbnīcā (kopumā piedāvājumā bija 30 stāsti 39 pedagogu vadībā). Dienas noslēgumā Dailes teātra direktors, aktieris un uzņēmējs Juris Žagars dalījās savā pieredzē, iedvesmoja publiku, paužot atziņas, ko iemācījusi skatuve, ietverot vērtīgas galvenās lomas likumus, trīs galvenās atkarības, vadītāja padomus, vizuālā tēla nozīmi u.c. Reālās dzīves piemēri lika gan nopietni aizdomāties, gan ar humoru pasmieties par to, kādi esam un kā reizēm rīkojamies.

Paldies konferences sadarbības partnerim – Tukuma novada Izglītības pārvaldes kolektīvam –, paldies meistarklašu/pieredzes stāstu/darbnīcu vadītājiem, paldies skolēniem un pedagogiem par muzikālo sveicienu, ģimnāzijas saimei par ieguldīto laiku un darbu, lai taptu kopējā vērtīgā satikšanās klātienē! Paldies dalībniekiem par atzinīgo novērtējumu, sniedzot atgriezenisko saiti!

Lai radošās dzirkstelītes iemirdzas ikviena pedagoga acīs un tiek nodotas tālāk skolēniem un kolēģiem!

Iveta Āboliņa, izglītības metodiķe

Konferences fotomirkļi (foto Egija Muižniece)

Dalies ar draugiem

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.