Vietnē notiek uzlabošanas darbi. Iespējami darbības traucējumi.

Kontakti un rekvizīti

Lietvedība

Personāla lietvede

Lietvede

📞 63122003
📞 26322672

📧 gimnazija@tukums.lv

Saziņai E-adresē reģ.nr. 90000031724

Ģimnāzijas skolotājiem, skolēniem un vecākiem oficiālā saziņas vietne – elektroniskā skolvadības sistēma E-klase.

Lietvedības darba laiks

 • Pirmdienās
  • 8.00 – 12:00 un 13:00 – 18.00
 • Otrdienās
  • 8.00 – 12:00 un 13:00 – 17.00
 • Trešdienās
  • 8.00 – 12:00 un 13:00 -17.00
 • Ceturtdienās
  • 8.00 – 12:00 un 13:00 -17.00
 • Piektdienās
  • 8.00 -12:00 un 13:00 -16.00

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas lietvedība un vadības pārstāvji pieņem apmeklētājus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta.

Pieņemšanas laiku saskaņot ar ģimnāzijas attiecīgo darbinieku vai lietvedi telefoniski vai elektroniski (e-pastā vai E-klasē).

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4119903473
J. Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Vasaras perioda darba laiks:

 • Pirmdienās
  • 9.00 – 12:00 un 13:00 – 17.00
 • Otrdienās
  • 9.00 – 12:00 un 13:00 – 16.00
 • Trešdienās
  • 9.00 – 12:00 un 13:00 -16.00
 • Ceturtdienās
  • 9.00 – 12:00 un 13:00 -16.00
 • Piektdienās
  • 9.00 -12:00 un 13:00 -15.00

Direktori Sigitu Kūlu vasaras periodā aizvieto:

08.07.-14.07.2024. direktores vietniece Gunda Kupča

15.07.-21.07.2024. direktores vietniece Dina Putniece

22.07.-28.07.2024. direktores vietniece Sanita Apine

29.07.-04.08.2024. metodiķe Iveta Āboliņa

05.08.-09.08.2024. direktores vietnieks saimniecības jomā Jānis Sproģis

Direktore

Pieņemšanas laiks*
pirmdienās 08:00-10:00

📞 63122396 📞22037541
📧 sigita.kula@tukums.lv
📧 s.kula@tukumagimn.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (7.-12.kl.)

Pieņemšanas laiks*
ceturtdienās 14:00-16:00

📞 63107390
📧 gunda.kupca@tukums.lv
📧 g.kupca@tukumagimn.lv

Direktores vietniece izglītības jomā
(prof.orient.-mūzika)

Pieņemšanas laiks*
ceturtdienās 15:00-17:00

📞 63107390 📞29297137
📧 sanita.apine@tukums.lv

Izglītības metodiķe

Pieņemšanas laiks*
Piektdienās 09:00-11:00

📞 63125351 📞22193835
📧 vineta.logina@tukumagimn.lv

Direktores vietnieks saimniecības jautājumos

Pieņemšanas laiks*
Pirmdienās 08:00-10:00

📞 26677099
📧 janis.sprogis@tukums.lv
📧 j.sprogis@tukumagimn.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (1.-6.kl.)

Pieņemšanas laiks*
trešdienās 08:00-10:00

📞 63107390 📞 26195140
📧 dina.putniece@tukums.lv

Direktores vietniece izglītības jomā

Pieņemšanas laiks*
otrdienās 10:00-12:00

📞 63124182 📞 29626254
📧 inese.berzina@tukums.lv

Direktores vietniece IT jautājumos

Pieņemšanas laiks*
Pirmdienās 14:00-15:00
Otrdienās 13:00-14:00

📧 ilva.siliniece@tukums.lv
📧 i.siliniece@tukumagimn.lv

Izglītības metodiķe

Pieņemšanas laiks*
Pirmdienās 15:00-16:00
Piektdienās 15:00-16:00

📞 63125374 📞29734194
📧 iveta.abolina@tukums.lv
📧i.abolina@tukumagimn.lv

Dienesta viesnīcas audzinātāja

Dārzniecības iela 2A, Tukumā

📞 27003429
📧 santa.lerha@tukumagimn.lv


📞 63125515

Ēdnīca

📞 28344511

📧 biblioteka@tukumagimn.lv

📞 29778738

📞 26579596

📞 26136991

Skolas medmāsa

📞 28707660

📧 E-klases pastā

Logopēde

📧 rudite.peipa@tukumagimn.lv

Darba laiks darba dienās
09:00 – 17:00

Sociālie pedagogi

📞 20243154

📧 kristine.antina@tukumagimn.lv

Darba laiks darba dienās
08:00 – 12:50
13:30 – 16:30

📧 zane.zorina@tukumagimn.lv

Darba laiks darba dienās
08:00 – 16:30

Psiholoģe

Rekvizīti

Līgumos

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

Izglītības iestādes adrese: J.Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Reģistrācijas Nr. 90000031724
Izglītības iestādes reģistrācijas 
Nr. 4119903473
E-adrese: 90000031724
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru 90000050975

Vienotais pašvaldības norēķinu konts bankā – LV17HABA0001402040731

Līgumu paraksta Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas direktore Sigita Kūla, kura darbojas uz nolikuma pamata.

Saziņai: e-pasts: gimnazija@tukums.lv
Tālrunis: 63122396, 63122003

Pavadzīmēs/rēķinos

Tukuma novada pašvaldība, 
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas 
Nr. 90000050975

Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Faktiskā adrese: J.Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Banka: AS SWEDBANK
Bankas kods: HABALV22

Norēķinu konta Nr. LV17HABA0001402040731
Skip to content