Līderis manī

2022./2023. mācību gads


2021./2022. mācību gads

Pārmaiņu process visai skolai

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā jau otro gadu (no 2020./2021. mācību gada) īsteno pārmaiņu procesu “Līderis manī”, kura pamatā ir personiskās līderības koncepts, ar kuru iepazīstas skolēni, pedagogi un vecāki, un pedagoģisko pārmaiņu kopums, ar kura palīdzību izglītības iestāde spēj pilnveidot tās darbību, lai skolēni var iemācīties izvirzīt, sasniegt un izvērtēt savus mērķus dzīvē.

Ko saprot ar jēdzienu “līderis”?

Līderis ir cilvēks, kurš pats spēj un prot vadīt sevi, savas emocijas un savu dzīvi.

Personības pilnveides process ir balstīts uz efektivitātes principiem un veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir Brieduma-aplis-7h-7-paradumi.png

Programmas ieviešanas komanda šajā mācību gadā 1. -6. klasēs strādā pie 1. paraduma “Esi proaktīvs” un 2. paraduma “Sāc ar rezultāta vīziju”, 7. -12. klasēs – pie 3. paraduma “Sāc ar svarīgāko!” un 4. paraduma “Domā par abpusēju uzvaru!’ veiksmīgas ieviešanas.


Pārmaiņu process “Līderis manī” aktualitātes decembrī

Šim mācību gadam skolas “Līderis manī” ieviešanas komanda ir izvirzījusi mērķi piedalīties Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas organizācijas kultūras veidošanā, stimulējot pozitīvu skolas mikroklimata attīstību, veicinot gan skolotāju, gan skolēnu sociāli atbildīgu un cieņpilnu sadarbību. Efektīvākai pārmaiņu procesa “Līderis manī” izvirzītā mērķa sasniegšanai skolā tiek realizēts arī Erasmus+KA122-SCH-33D181C1 projekts “Cieņpilnas un sociāli atbildīgas sadarbības nozīme skolas kultūras veidošanā”.

Lai veicinātu efektīvākas pārmaiņas skolēnu raksturā, mēs aicinām arī vecākus ikdienas dzīvē izmantot efektivitātes principus un veiksmīgu cilvēku 7 paradumus. Iegūt pilnvērtīgāku priekšstatu par šo teoriju iespējams izlasot S. R. Koveja grāmatu “Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi” un piedaloties pārmaiņu procesa “Līderis manī” organizētajā seminārā vecākiem, kurš šogad notiks 9. decembrī Zoom platformā.

“Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi” [1]
STĪVENS R. KOVEJS

Jebkuras pārmaiņas sākas ar pirmo soli, tāpēc piedāvājam vienu pārmaiņu procesa “Līderis manī” taktiku, kuru iekļaut savā ikdienā.

Starp stimulu un atbildes reakciju ir intervāls. Šajā intervālā mēs varam izvēlēties savu atbildes reakciju.

Kovejs S.R., 2007

Reaktīvi cilvēki ļauj ārējām lietām (noskaņojumam, jūtām, apstākļiem) ietekmēt viņu rīcību. Proaktīvi cilvēki ietur pauzi, lai brīvi izvēlētos savu rīcību, balstoties uz principiem un vēlamajiem rezultātiem. Viņu brīvība izvēlēties paplašinās, jo viņi apzināti izmanto brīdi starp stimulu un reakciju. [2]


[1] “Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi” Grāmatas vāka ilustrācija. https://www.zvaigzne.lv/images/books/78286/300x0_cover.jpg (skatīts nov. 03, 2021).

[2] Zvaigzne ABC – “Sāc ar svarīgāko. 2007, 367 lpp. Skatīts: nov. 03, 2021. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/3332-sac_ar_svarigako.html


2020./2021. mācību gads

“Līderis manī” ir Franklin Covey (©Franklin Covey Co) radīts padziļināts personības pilnveides process, kura laikā, iegūtās zināšanas pielietojot praksē, tiek nozīmīgi uzlabota personīgās darbības efektivitāte. Pārmaiņu process balstīts personiskās, starppersonu un organizācijas efektivitātes principos un rīcībās. Tās pārliecība, ka ikvienā bērnā un jaunietī ir stiprās puses un spēja uzņemties atbildību par savu nākotni jeb būt līderim savā dzīvē.

Tukuma Raiņa ģimnāzija sadarbībā ar Tukuma 2.pamatskolu 2020./2021.mācību gadā uzsāk pārmaiņu procesu virzību. 2020.gada 20.oktobrī abu skolu darbinieki uzsāka tiešsaistes mācības. Šajā mācību gadā reizi mēnesī klases stundās jaunieši diskutēs par veiksmīga cilvēka paradumiem un domās, kā padarīt veiksmīgāku pašam sevi, lai veidotu kopīgu valodu.

Personības pilnveides process ir balstīts uz efektivitātes principiem un veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem.

Pirmie trīs paradumi māca katram pašam vadīt sevi, savu darbību, 
atbildēt par savu rīcību un izvēlēties savu attieksmi pret lietām un notikumiem savā dzīvē, plānot laiku, organizēt savu darbu, izvirzīt mērķus, uzņemties iniciatīvu un paaugstināt savu personīgo produktivitāti.

Nākamie paradumi ir balstīti uz sadarbības un saskarsmes prasmju veidošanu un veicināšanu, mācoties risināt konfliktus, strādāt komandā, radoši un analītiski risināt dažādas problēmas, mācoties novērtēt citu cilvēku stiprās puses un saprasties ar citiem, pat ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem. 

Apzinoties sevi kā nozīmīgu komandas daļu, ikviens var sniegt savu ieguldījumu skolas darbības mērķu sasniegšanā.

Septītais paradums aicina padomāt katram pašam par sevi, savas dvēseles stāvokli, savu ķermeni un tā labsajūtu, savu veselību, prātu un arī garu, nepārtraukti pilnveidojoties un saturīgi pavadot laiku ar saviem draugiem un ģimeni, meklējot un atrodot laiku un veidus, lai palīdzētu citiem cilvēkiem.  Septītais paradums ir atjaunošanās paradums, kas padara iespējamus visus pārējos paradumus.
Tas saglabā un attīsta mūsu vislielāko vērtību – mūs pašus.

Vairāk informācijas par programmu šeit:
http://franklincovey.lv/produkts/lideris-mani/

Dalies ar draugiem