Līderis manī

“Līderis manī” ir Franklin Covey (©Franklin Covey Co) radīts padziļināts personības pilnveides process, kura laikā, iegūtās zināšanas pielietojot praksē, tiek nozīmīgi uzlabota personīgās darbības efektivitāte. Pārmaiņu process balstīts personiskās, starppersonu un organizācijas efektivitātes principos un rīcībās. Tās pārliecība, ka ikvienā bērnā un jaunietī ir stiprās puses un spēja uzņemties atbildību par savu nākotni jeb būt līderim savā dzīvē.

Tukuma Raiņa ģimnāzija sadarbībā ar Tukuma 2.pamatskolu 2020./2021.mācību gadā uzsāk pārmaiņu procesu virzību. 2020.gada 20.oktobrī abu skolu darbinieki uzsāka tiešsaistes mācības. Šajā mācību gadā reizi mēnesī klases stundās jaunieši diskutēs par veiksmīga cilvēka paradumiem un domās, kā padarīt veiksmīgāku pašam sevi, lai veidotu kopīgu valodu.

Personības pilnveides process ir balstīts uz efektivitātes principiem un veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem.

Pirmie trīs paradumi māca katram pašam vadīt sevi, savu darbību, 
atbildēt par savu rīcību un izvēlēties savu attieksmi pret lietām un notikumiem savā dzīvē, plānot laiku, organizēt savu darbu, izvirzīt mērķus, uzņemties iniciatīvu un paaugstināt savu personīgo produktivitāti.

Nākamie paradumi ir balstīti uz sadarbības un saskarsmes prasmju veidošanu un veicināšanu, mācoties risināt konfliktus, strādāt komandā, radoši un analītiski risināt dažādas problēmas, mācoties novērtēt citu cilvēku stiprās puses un saprasties ar citiem, pat ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem. 

Apzinoties sevi kā nozīmīgu komandas daļu, ikviens var sniegt savu ieguldījumu skolas darbības mērķu sasniegšanā.

Septītais paradums aicina padomāt katram pašam par sevi, savas dvēseles stāvokli, savu ķermeni un tā labsajūtu, savu veselību, prātu un arī garu, nepārtraukti pilnveidojoties un saturīgi pavadot laiku ar saviem draugiem un ģimeni, meklējot un atrodot laiku un veidus, lai palīdzētu citiem cilvēkiem.  Septītais paradums ir atjaunošanās paradums, kas padara iespējamus visus pārējos paradumus.
Tas saglabā un attīsta mūsu vislielāko vērtību – mūs pašus.

Vairāk informācijas par programmu šeit:
http://franklincovey.lv/produkts/lideris-mani/

Dalies ar draugiem