Nākotnes līderu akadēmija

“Vēlos palīdzēt mūsu jauniešiem stiprināt līderības prasmes, zināšanas un vērtības, lai viņi varētu gan veiksmīgi veidot savu dzīvi un profesionālo karjeru, gan arī jēgpilni iesaistīties sava novada, Latvijas un Eiropas Savienības attīstības dienaskārtības veidošanā. Man ir ne tikai svarīgi jauniešus izglītot par Eiropas Savienības politiku, bet arī dot viņiem reālas iespējas pašiem īstenot savas iniciatīvas, tādejādi jau šobrīd uzņemoties atbildību par savas nākotnes veidošanu”, tā savu motivāciju, veidojot projektu, skaidro Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.

Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melnbārdes iniciatīva sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae”
Nākotnes līderu akadēmija

No 2020.gada šajā projekta aktivitātēs iesaistījušies arī trīs Tukuma Raiņa ģimnāzijas jaunieši Līva Petrova, Elīza Rozentāle, Mārtiņš Skraucis un Mārtiņš Ozols un pedagogi Inese Bērziņa un Līga Lauziniece.
Ģimnāzijas komanda jau piedalījusies starptautiskās konferences “Jauniešu līderība digitālajā laikmetā” darbā un Juglas vidusskolas domnīcas darbā.

Lasi vairāk Tukuma Raiņa ģimnāzijas tiešsaistes laikrakstā publikācijā “Ar domu par līderību


Neskatoties uz krīzes situāciju, projekts ir aktīvs un jaunieši tajā darbojas. 2020.gada 8.aprīlī pirmajā tiešsaistes nodarbībā jaunieši grupās diskutēja par to, kas raksturo labu krīzes laika līderi, un kādas ir viņa prasmes – pārliecība, spēja iedvesmot, mērķtiecība, atbildīgums, empātija, emocionāla un fiziska izturība, radošums un domāšana ārpus rāmjiem, rīcībspēja un drosme pieņemt lēmumus, kā arī sadarbības prasmes.

2020.gada 22.aprīļa tiešsaistes nodarbībā piedalījās jauniešu līderi no Zviedrijas un Lielbritānijas Gerard Marcel Koning, Atifa Shah un Gabriel Kroon. Diskusijas notika grupās angļu valodā par krīzes tēmām – vai mana dzīve un uzskati ir mainījušies krīzes laikā, ko esmu jaunu uzzinājis par pasauli, vai mainījusies pasaule COVID-19 ietekmē, kas mums jāsaglabā no tā, kas mainījies, no kā mums jāatsakās, kas vajadzīgs no jauna, ko dara līderis krīzes laikā? Mūsu jauniešiem bija svarīgi uzzināt par citu valstu pieredzi krīzes situācijā. Diskusiju secinājums – mums jau ir pieredze un jābūt gataviem tādām krīzes situācijām. Mācīties no šīs situācijas varam atbildību un veselīgu dzīvesveidu. Nobeigumā Rolands Ozols teica, ka mums šajā situācijā jākļūst par labāko savu versiju.


Nodarbība 2020.gada 6.maijā bija veltīta Latvijas Neatkarības atjaunošanai. Jaunieši savus jautājumus varēja uzdot žurnālistam, bijušajam tautfrontietim Dainim Īvānam.

D.Īvāns (foto: LETA)

Jauno līderu mācības 2020.gada 20.maijā vadīja Eduards Krūmiņš.
Kāpēc līderība ir svarīga mūsdienās (Cynefin modelis)?
Personīgās līderības stūrakmens – vēlme augt, attīstīties un sasniegt labus rezultātus tajā, ko darām.
Mācīšanās zona un izpildes zona (Learning vs Performing).
Personīgo prasmju attīstība.

E.Krūmiņš (foto Latvijas Radio)

Mūsu jaunieši turpina darboties projektā “Nākotnes līderi”. Nākotnes līderu programmas “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” viens no mērķiem ir stipra piederības sajūta savai zemei. Tāpēc skolas komanda 2020.gada vasarā devās uz pirmās Latvijas brīvvalsts prezidentu dzimtajām mājām Zemgalē. Prezidentu dzimtās mājas “Brātiņi”, “Pikšas”, “Auči” un “Ērgļi” saņems mūsu cieņas dāvinājumu – rožu stādus.


Latvijas 102.dzimšanas dienas priekšvakarā programmas “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” ietvaros Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēniem 2020.gada 17.novembrī bija iespēja tikties tiešsaistē ar Latvijas valsts bijušo prezidentu Valdi Zatleru. Tikšanās sarunas tēmas: personiskā līderība jeb raksturs, prasme vadīt citus un kā ir būt Latvijas Valsts prezidentam.

Tiešsaistes tikšanās ar ex prezidentu V.Zatleru
Dalies ar draugiem