Vietnē notiek uzlabošanas darbi. Iespējami darbības traucējumi.

Erasmus+ KA1

Home » Projekti » Erasmus » Erasmus+ KA1

Projekts: “Cieņpilnas un sociāli atbildīgas sadarbības nozīme skolas kultūras veidošanā”

Projekta Nr.: Nr.2021-1-LV01-KA122-SCH-000015063

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2021. – 01.01.2023. (15 mēneši)

Mērķis: Piedalīties ģimnāzijas organizācijas kultūras veidošanā, stimulējot pozitīvu skolas mikroklimata attīstību, veicinot gan skolotāju, gan skolēnu sociāli atbildīgu un cieņpilnu sadarbību.

Projekta koordinatore: Gita Rācenāja

Plānotās skolotāju mobilitātes (14 pedagogi un skolas administratīvais personāls):

  • ‘Coaching: A Powerful Tool’, 28.11.-03.12.2021., Portugālē,
  • ‘Teamwork & Teambuilding: reach high & far’, 07.03.-11.03.2022., Kiprā,
  •  ‘Classroom Management Survival Camp’, 04.04.-08.04.2022., Francijā,
  • ‘Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff’, 18.09.-24.09.2022., Itālijā.
  • “Leadership and Management in educational establishments”, 28.11.2022. – 02.12.2022., Spānija.

Plānotā skolēnu mobilitāte (12 skolēni  un 2 pedagogi):

  • 23.04.-01.05.2022., Vācijā.

Projektā paredzēts iesaistīt 6.-8.klašu skolēnus, kuri atbilst kādam no sociālās atstumtības riskiem (daudzbērnu ģimene, maznodrošinātā statuss, grūtības mācībās, uzvedības problēmas, utml.), lai attīstītu šo skolēnu komunikācijas, sadarbības un digitālās prasmes, uzlabotu pašvērtējumu un pašsajūtu, kas ļautu veiksmīgāk iekļauties skolas dzīvē un klases kolektīvā.


‘Coaching: A Powerful Tool’, 28.11.-03.12.2021., Portugālē

Pirmajā projekta mobilitātē devās četri pedagogi, kuri kopā ar Vācijas, Horvātijas un Spānijas kolēģiem apmeklēja kursus “Coaching a Powerful Tool” Portugālē,  no 28.11. līdz 03.12.2021. Kursu laikā tika iegūta starptautiska pieredze par mācību procesa organizēšanas izaicinājumiem un risinājumiem COVID-19 ietekmētajos apstākļos, tika apgūti koučinga un problēmrisināšanas paņēmieni skolotāju un skolēnu izaugsmes un mērķu sasniegšanas veicināšanai, tika uzsvērta izglītības sistēmas maiņas nepieciešamība, piemērojot to 21.gadsimta prasībām, akcentējot skolēnu individuālo interešu un radošo prasmju attīstīšanu.


‘Teamwork & Teambuilding: reach high & far’, 07.03.-11.03.2022., Kiprā

Kādā saulainā, dzestrā rītā trīs Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas skolotājās – Sanita Apine, Dina Putniece un Ilva Siliniece devās gandrīz 2500km garā ceļā uz Vidusjūras salu – Kipru. Vienā no lielākajām pilsētām Limesolā norisinājās Erasmus+ KA1 kursi “Teamwork & Teambuilding: reach high & far”. Kursu laikā skolotājas apguva komandas veidošanas prasmi, dalībnieku kombinēšanu pēc to prasmēm un spējām, komandas veidošanu dažādu no kultūru pārstāvjiem un īpatnībām, kas jāievēro šādā komandā. Tika noskaidrots, kādi komandu veidi pastāv un katra veida stiprās un vājās puses. Neapšaubām arī tika nostiprinātas zināšanas dažādās valodās – angļu un grieķu.

Pēc dalības kursos tika secināts, ka priekš veiksmīgas sadarbības ar vairākiem cilvēkiem, komandas biedriem ir jābūt apzinīgiem ne tikai par savām spējām, bet arī par komandas biedru spējām. Komanda nav cilvēku grupa, kas pilda uzdevumu. Komanda ir cilvēku grupa, kas ir sanākusi kopā, lai sasniegtu kādu mērķi. Komandā pastāv arī dažādas lomas, bet atkarībā no situācijas dažas lomas var arī nebūt iekļautas. Kursos tika pildītas aptaujas un anketas, kurās varēja noskaidrot kāda loma pieder cilvēkam pēc sniegtajām atbildēm.

Tālumā Kipras kalni Troodos ar augstāko virsotni ‘Olimps’ (1,952 m)

‘Classroom Management Survival Camp’, 04.04.-08.04.2022., Francijā

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas skolotājas Līga Ozola, Anita Lučkovska un Sigita Roena-Immermane piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ KA1 programmas skolu sektorā projektā “Cieņpilnas un sociāli atbildīgas sadarbības nozīme skolas kultūras veidošanā” un tā ietvaros apmeklēja kursus “Classroom Management Survival Camp”, kuri norisinājās Francijā, Chantilly pilsētiņā.
Kursu laikā tika apskatītas tādas tēmas kā pozitīvu attiecību veidošana starp skolotāju un skolēnu, mācību motivācijas stratēģijas, empātijas un klausīšanās prasmju nozīme
mācību procesā, klases pozitīva sociālā klimata un savstarpējās komunikācijas veicināšana.


‘Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff’, 18.09.-24.09.2022., Itālijā

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas skolotāji Una Gaile, Diāna Zurģe un Toms Akmens no 18.09.2022.-24.09.2022. piedalījās Erasmus+ K1 kursos “Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff”, kas notika Itālijā, pilsētā, kur atrodas pasaulē vecākā universitāte – Alma Mater Studiorum Universita di Bologna (dibināta 1088.gadā) – tātad Boloņā. Vēl kursos piedalījās skolotāji Tatjana Pintar, Irena Kokalj un Stefan Harkai no Slovēnijas, Mirela Levačic no Horvātijas, Peter Mezel no Ungārijas, Beata Lukomska no Polijas un Marie Vanden Berghe no Beļģijas.

Kursu laikā mēs pārrunājām dažādas tēmas-par emocionālo inteliģenci, risinājām dažādas situācijas, ko piedzīvo skolotāji savā darba ikdienā Beļģijā, Ungārijā, Horvātijā, Slovēnijā, Polijā un Latvijā. Izrādās, tās ir līdzīgas.

Bija gan pāru darbs, gan grupu aktivitātes.

Kādas kursu dienas tēma bija “Līderis”, jo arī labam un mūsdienīgam skolotājam ir jābūt līderim. Iepazināmies ar D.Golemana un K.Levina definētajiem līderu tipiem, analizējām dažādas situācijas, izspēlējām simulācijas un darbojāmies lomu spēlēs.

Caur dažādām praktiskām aktivitātēm izpētījām atpazīstamākos vadības stilus. Uzzinājām, kā būt par labu vadītāju saviem skolēniem. Kas ir empātija un līdzjūtība? Kā sadarboties, lai  grupu darbs būtu efektīvs? Te noderēja profesora E.Salas aktualizētie 8 C’s jeb grupu raksturojumi- clear expectations, competences, creativity, commitment, control, communication, coordation, cognition. Bija arī radošas darbošanās, piemēram, saliedējot komandu, jāveic 8 atraktīvi uzdevumi.

Spēlējām arī lomu spēles. Piemēram, kā jau skolas ikdienā- ir problēma, ko risina sarunā- skolotājs, vecāks, skolēns. Kādi šādās sarunās ir uzvedības modeļi? Kāds ir sarunas dalībnieks? Pasīvs, agresīvs, pārliecinošs, nepārliecinošs? Trenējām prasmi izprast savas un citu emocijas.

Cik viegli vai grūti pateikt NĒ. Mācījāmies to darīt. Iepazinām arī neverbālās valodas nianses. Tas bija ļoti interesanti.

Komunikācijas prasmju uzlabošanai bija noderīga tēma “Publiskā runa”. Kas jāievēro to sagatavojot, ko noteikti nevajadzētu darīt? Jāuzstājas, protams, arī mums. Toms stāsta par savu mīļāko tēmu- Eirovīziju, es par Latviju, bet Diāna par Tukumu. Uh! Tas bija gan interesanti, gan grūti, jo laiks, lai sagatavotos, bija ļoti īss.  Pēc šī aktivitātes pienāca vairāki kursu dalībnieki un ieinteresējās gan par mūsu valsti, gan par mūsu mazpilsētu, sakot, ka noteikti vēlētos Latviju apciemot. Parādījām arī nelielu video un foto attēlus. Cits, savukārt, bija pārsteigts par skolotāja Toma erudīciju Eirovīzijā.

Viena no kursu  galvenajām tēmām bija “Konfliktu risināšana”. Mācījāmies par dažādiem konfliktu veidiem un to risināšanu. Varējām dalīties savā pieredzē- strīdoties un mācoties, kā ar to tikt galā. Kursu vadītāja Martina Granata piedāvāja dažādas sitācijas, kuras izspēlējām, izmantojot arī krāsaino cepuru spēli.

Kursu noslēgumā bija atskats uz mācību nedēļu, atgriezeniskās saites sniegšana, veidojot kolāžu.

Un, protams, sertifikātu saņemšana!

Brīvajās pēcpusdienās baudījām kultūras aktivitātes Itālijā. Visa grupa devāmies izstaigāt krāšņo Florenci – pilsētu, kur radusies renesanse. Piepildījās Toma sapnis apskatīt Venēcijas kanālus, bet es kopā ar Diānu braucu skatīt slavenās Ravennas mozaīkas un, protams, kur vēl pašas Boloņas skaistums! Bez šaubām, arī apskatot pilsētu, darbojāmies kā komanda, īstenojot teorijā apgūto- praktiskā darbībā, piemēram kāpjot slavenajā Boloņas tornī, kam dots skanīgs vārds-Asinelli (97m augsts). Veicām 498 pakāpienus, lai no torņa augšas baudītu unikālu skatu uz visu pilsētu, kuru kādreiz rotājuši gandrīz 200 tādi torņi, bet šodien skatāmi vien 20. Neiztikām arī bez Itālijas slavenās virtuves baudīšanas. Kur tad vēl degustēt slaveno Boloņas mērci, ja ne Boloņā!

Kursu laikā guvām daudz zināšanu, emociju un, protams, draugus. Tagad par uzzināto stāstām un dalāmies ar kolēģiem gan savā skolā, gan novada skolotāju metodiskajās kopienās un, protams, pielietojam iegūtās prasmes savās mācību stundās.

Una Gaile


Skolēnu mobilitāte Vācijā,  Eichenschule ģimnāzijā

Skolēnu grupu mobilitāte tika īstenota no 23.04.2022.–01.05.2022. Pedagogi Inguna Silineviča un Sanita Baumane kopā ar 12 skolēniem no 7., 8. klases devās mācību braucienā uz  Eichenschule ģimnāziju Šēselē, Vācijā ar mērķi, uzlabot skolēnu saskarsmes prasmes, attīstot viņos toleranci un empātiju, iepazīstoties ar kultūru dažādību.

Skolēni dzīvoja viesģimenēs, tā labāk iepazīstot sadzīvi, kultūru un tradīcijas, kā arī pilnveidojot svešvalodu prasmes. Gan pedagogi, gan skolēni iepazina Eichenschule ģimnāzijas plašās mācību un interešu telpas, piedalījās mācību stundās un dažādās ārpus stundu aktivitātēs un radošās darbnīcās, uzsverot vides ilgtspējīgus risinājumus, izmēģinot ukuleles spēli mūzikas pilnveides nodarbībā, iepazīstot Šēseli un Hamburgu ekskursiju izbraucienos. Abu skolu skolēni piedalījās draudzības sporta spēlē Jokeiba un diskusijās par toleranci un empātiju jauniešu ikdienā. Mobilitātes norise un rezultāti ir atspoguļoti eTwinning platformā. Mobilitātes laikā redzētais un piedzīvotais ir pozitīvs stimuls skolēniem, lai stiprinātu cieņpilnu sadarbību skolā un sabiedrībā, un atbildīgi veidotu mūsu ģimnāzijas saskarsmes kultūru.

Projekta atspoguļojums partnerskolas mājaslapā: Eichenschule news.


Noslēdzošā mobilitāte Barselonā

Ikdienas darbs lielā kolektīvā ir iespēja satikt interesantu katru darba dienu, bet ir tik svarīgi, ka protam ieraudzīt katra kolēģa stiprās puses un talantus. Lai vadītājs un vadības komanda būtu vērīgāka, nepieciešams pilnveidot savu profesionālo pieredzi. Mācīties, tā ir katra cilvēka iespēja.

Eiropas Savienības Erasmus+ KA1 programmas skolu sektora projektā “Cieņpilnas un sociāli atbildīgas sadarbības nozīme skolas kultūras veidošanā” pēdējā mobilitātē notika no 28.11.2022. līdz 03.12.2023. Barselonā, Spānijā. Tajā piedalījās Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas direktore Sigita Kūla apmācību kursā “Līderība un menedžments”, kurā satikās izglītības sistēmas pārstāvji no 9 valstīm (Polija, Vācija, Austrija, Slovēnija, ASV, Somija, Itālija, Zviedrija, Rumānija). Nodarbības vadīja ļoti pieredzējusi personāla trenere Andžela Vinstanlija, kura ir konsultante izglītības sistēmas menedžmenta jomā, kas ietver stratēģisko plānošanu, darba rezultātu analīzi, personāla vadības taktikas un rīku metodiku.
Kursu laikā tika apgūti līderības efektivitātes priekšnosacījumi, efektīvas organizācijas kritēriju analīze, veiksmīgas savstarpējās komunikācijas nodrošināšana organizācijas mērķu sasniegšanai, metodes ideju izstrādei un to analizēšanai. Diskusija ar kolēģiem no partnervalstīm radīja iespēju ielūkoties dažādu valstu pieredzē problēmjautājumu risināšanā. Iegūti arī interesanti spēles elementi, kas sekmē kolektīva sajūtu, vienotas filozofijas pārliecību un pārliecību par iekšējās motivācijas attīstīšanu organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Katras darba dienas otra puse bija piepildīta ar kultūras apskates iespējām, kur katrs kursu dalībnieks varēja izplānot pats, izbaudot brīnišķīgo Barselonas gaisotni. Barselona ir Katalonijas apdzīvotākā pilsēta. Tā ir slavena ar arhitektūru. Antonio Gaudi un citu izcilu kataloniešu arhitektu modernistu darbi grezno pilsētu, pateicoties kuriem Barselona ieguvusi savu individualitāti un neatkārtojamo skaistumu. Apskatīt Barselonas pērli – Sagrada Familia – ir iespēja ielūkoties nemitīgā attīstībā un skaistumā. Visiem kopā veidot vairāku gadu simtu garumā nozīmīgu un paliekošu vērtību.
Kursu laikā bija iespēja mācīties teorijas jautājumus līderībā un menedžmentā, novērtējot katra darbinieka emocionālo labizjūtu, vienlaikus piesātināt to ar pieredzi, kas iegūta diskusijās ar citu valstu kolēģiem un sasaistīta kopā ar spāņu skaisto arhitektūru, gūstot citādu skatījumu. Svarīgs ir arī laiks, ko pavadām ārpus savas skolas, lai palūkotos uz procesiem no malas un ieraudzītu jaunas attīstības iespējamo virzību.
Lai vēlme mācīties un pilnveidoties ir nemitīgs attīstības dzinulis!
Cieņā direktore Sigita Kūla


Projekts: “Vērtības un izaicinājumi 21.gs. skolā”.

Projekta Nr.: 2019-1-LV01-KA101-060182
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.08.2020.
Projekta mērķi: Aktualizēt vērtībizglītību skolā, lai veicinātu savstarpējo cieņu un respektu, iecietību, savstarpēju godīgumu, uzticēšanos, līdzjūtību, empātiju, sadarbību un labestību, paaugstinot savu un skolēnu tolerances līmeni.
Projekta koordinatore: Gita Rācenāja

KA1 projekta “Vērtības un izaicinājumi 21. gs. skolā” mērķis ir aktualizēt vērtībizglītību skolā, kas paredz nepārtrauktu sevis un apkārtējās vides pilnveidi, izprotot likumsakarības un vērtības. Šī projekta ietvaros septiņi Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolotāji apmeklēja pedagogu profesionālās pilnveides kursus.

Četri pedagogi no 4.– 9.11.2019. Spānijā, Barselonā piedalījās kursos “Happy Schools – Positive Education for well-being and life-skills development”, kur ieguva zināšanas un praktiskas iemaņas par pozitīvās izglītības un apzinātības jēdzieniem, apguva labklājības un laimes veicināšanas metodes izmantošanai mācību darbā.

Trīs skolotājas no 22. – 29.11.2019. Spānijā, Seviljā apmeklēja pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursus “Las Otras Orillas” (The other shores), kuros tika iegūta autentiska pieredze par Eiropas vēsturi, vērtību sistēmu dažādās kultūrās, kas palīdz mācīt skolēniem par vērtību jautājumiem Eiropas un pasaules kontekstā, izmantojot inovatīvas un neformālas mācību metodes.

Skolas psihologs no 3. – 7.02.2020. Maltā papildināja zināšanas “The Psychology & C.B.T Clinic” organizētajos kursos “Helping Teachers and Parents Manage School Bullying”, kuros apguva programmu par skolēnu veiksmīgu integrēšanu skolā un metodes kā novērst atšķirīgo skolēnu apcelšanu.

Skolotāji vēlreiz guva apstiprinājumu tam, ka attīstot emocionālo inteliģenci ir iespējams veiksmīgāk veidot cieņpilnas savstarpējās attiecības skolā un sabiedrībā kopumā.


Projekts: “21. gadsimta skolēns”.

Projekta Nr.: 2018-1-LV01-KA101-046933
Projekta īstenošanas laiks: 21.10.2018. – 20.10.2019.
Projekta mērķi: Attīstīt pedagogu profesionālās kompetences, lai produktīvi piedalītos jaunās mācīšanās pieejas ieviešanā skolā un veicinātu skolēnu jēgpilnu iesaisti mācībās, komanddarbā un savstarpējā mācīšanās.
Projekta koordinatore: Gita Rācenāja

Projekta laikā pedagogiem bija iespēja papildināt savas zināšanas par radošām un inovatīvām mācību metodēm, par kompetencēs balstītu mācīšanos, uz skolēnu vērstu mācību procesa vadīšanu un nepieciešamajām pamatkompetencēm un prasmēm 21. gadsimtā.

Skolas psihologs un psiholoģijas skolotāja Maruta Kurmahere apmeklēja “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” kursus Florencē, Itālijā no 2018. gada 12. novembra līdz 17. novembrim. Angļu valodas skolotāja Karīna Helmane-Soročenkova piedalījās “Integrating Creativity and Innovation into Teaching” kursos Florencē, Itālijā no 2018. gada 12. novembra līdz 17. novembrim. Angļu valodas skolotāja Gita Rācenāja apmeklēja “Student-centred Classroom: teachers as promoters of active learning!” kursus Florencē, Itālijā no 2018. gada 26. novembra līdz 1. decembrim. Fizikas skolotājs Valdis Zuters apmeklēja “Project and competence based learning” kursus Romā, Itālijā no 2018. gada 27. novembra līdz 1.decembrim. Skolas direktore Sigita Kūla piedalījās “Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Finland” kursos Helsinkos, Somijā no 2019. gada 31. marta līdz 6.aprīlim.

Projektā gūtā pieredze un zināšanas tiek izmantotas ģimnāzijas mācību procesa uzlabošanai, sekmējot skolotāju un skolēnu vēlmi un motivāciju iesaistīties pārmaiņās. Iegūtās metodes tiek izmantotas, lai attīstītu skolēnu pašvadītu mācīšanos, kritisko domāšanu un komunikācijas prasmes.


Projekts: “Eiropa un multikulturālisms”.


Projekta Nr.: 2017-1-LV01-KA101-035333
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. – 31.10.2018.
Projekta mērķi: Paaugstināt pedagogu profesionālo kvalifikāciju, lai spētu veiksmīgi attīstīt ģimnāzijas skolēnu intelektu, kompetences, konkurentspēju, veicinātu skolēnu toleranci un vispārcilvēcisko vērtību apzināšanos.
Projekta koordinatore: Gita Rācenāja

Projekta galvenajā mobilitātē – starptautiskajos profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos tika iesaistīti 3 pedagogi.

Kulturoloģijas un psiholoģijas skolotāja piedalījās kursu aktivitātēs “Sicily, a chain of civilisations”, kas notika Palermo. Kursu aktivitātes bija saistītas ar kultūras un vēstures iepazīšanu, akcentējot Sicīlijas vēsturisko attīstību, kurā vērojama Romas impērijas, grieķu, normāņu un arābu kultūru ietekme, kas liecina par Eiropas tautu kopīgu savstarpējo vēsturisko saikni.

Angļu valodas skolotāja apmeklēja kursus “English & Culture: Methodology of Culture for Teachers of English” Triniti koležā Dublinā, Īrijā. Kursu laikā tika iepazīta īru kultūra, vēsture un arhitektūra, kā arī Īrijas izglītības sistēma. Radās priekšstats par īru-angļu valodas (Hiberno-English) īpatnībām. Kursu laikā tika intervēti cilvēki Dublinas ielās un veikti projekti muzejos un bibliotēkās.

Izmantojot jauniegūtās metodes un idejas, tika radīti mācību un uzskates materiāli. Tika organizēti pasākumi, kas vērsti uz jauniešu izglītošanu – Latvijas un Eiropas kultūras daudzveidības iepazīšanā, veidojot starpkultūru un starpreliģiju dialogu, veidojot tolerantu, kritiski domājošu personību, kas spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. Kultūras nedēļas ietvaros, jaunieši mācību stundās (kulturoloģijā, angļu valodā un klases stundās) iepazinās ar dažādām kultūras jomām Eiropā un Latvijā.

Projektā iegūti starptautiski kontakti ar citu valstu pedagogiem un atbalsts sadarbībai nākotnē.


Projekts: “Mācīties, lai mācītu”.


Projekta Nr.: 2016-1-LV01-KA101-022502
Projekta īstenošanas laiks: 06.06.2016. – 05.06.2017.
Projekta mērķi: Veicināt pedagogu profesionālo pilveidi un spēju inovatīvi vadīt mācību stundas, paplašīnāt pedagogu izpratni par mācību procesu citās Eiropas valstīs, veicināt pedagogu svešvalodu kompetenci un atvērtību starpkultūru kontaktiem.
Projekta partneri: Eichenschule ģimnāzija, Šēselē, Vācijā
Projekta koordinatore: Gita Rācenāja

Erasmus+ projekta ietvaros, pieci Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolotāji apmeklēja Eichenschule ģimnāziju Šēselē, Vācijā, lai vērotu mācību procesu un iepazītos ar Vācijas izglītības sistēmu. Šī projekta ietvaros tika atjaunota Tukuma Raiņa ģimnāzijas sadarbība ar Eichenschule ģimnāziju Šēselē un uzsākts eTwinning skolēnu apmaiņas projekts “Man nav garlaicīgi”.

Tukuma Raiņa ģimnāzijas Erasmus+ programmā īstenotos projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu un tās piedāvātajām iespējām var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv .

Skip to content