Pārmaiņu process “Līderis manī” aktualitātes decembrī

2021./2022.m.g. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija turpina dalību pārmaiņu procesā “Līderis manī”. Šim mācību gadam skolas “Līderis manī” ieviešanas komanda ir izvirzījusi mērķi piedalīties Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas organizācijas kultūras veidošanā, stimulējot pozitīvu skolas mikroklimata attīstību, veicinot gan skolotāju, gan skolēnu sociāli atbildīgu un cieņpilnu sadarbību. Efektīvākai pārmaiņu procesa “Līderis manī”

Turpināt lasīt

Par izmaiņām izglītības un sporta norišu organizēšanā no 21. oktobra

Saistībā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sākot no 21.oktobra ir spēkā virkne izmaiņu, kas skar mācību procesa norisi visos izglītības līmeņos, kā arī sporta treniņu un sacensību organizēšanu. Skolēnu brīvlaiks tiek pagarināts par vienu nedēļu līdz 29. oktobrim.

Turpināt lasīt