Pārmaiņu process “Līderis manī” aktualitātes decembrī

2021./2022.m.g. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija turpina dalību pārmaiņu procesā “Līderis manī”. Šim mācību gadam skolas “Līderis manī” ieviešanas komanda ir izvirzījusi mērķi piedalīties Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas organizācijas kultūras veidošanā, stimulējot pozitīvu skolas mikroklimata attīstību, veicinot gan skolotāju, gan skolēnu sociāli atbildīgu un cieņpilnu sadarbību. Efektīvākai pārmaiņu procesa “Līderis manī”

Turpināt lasīt

Labbūtības ceļakarte skolā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”, kurā savu projektu ir pieteikusi arī Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde. Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem – labbūtības

Turpināt lasīt