Pārbaudes darbu grafiks

2022./2023.m.g.

Otrdien, 13. decembrī, apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz valsts pārbaudījumus 9. un 12. klašu skolēniem maijā un jūnijā, audzēkņiem vispārizglītojošos mācību priekšmetos profesionālās vidējās izglītības programmās eksāmenu norise plānota jūnijā.  Papildu termiņa eksāmenu norise plānota jūnija beigās un jūlija sākumā.

Valsts pārbaudījumu grafiks: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/VPD_laiki_22_23


2021./2022.m.g.

2021./2022. mācību gada ikdienas pārbaudes darbu grafiks publicēts E-klasē.

2021.gada 11. marta MK noteikumi Nr.158 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā”

Valsts pārbaudes darbu programmas 2021./2022.m.g.

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas valsts pārbaudes darbu (diagnostikas darbu) grafiks 3. un 6.klasēs 2021./2022. mācību gadā

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas valsts pārbaudes darbu par vispārējo pamatizglītību (9. klase) grafiks 2021./2022. mācību gadā

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas valsts pārbaudes darbu par vispārējo vidējo izglītību (11. un 12.klase) grafiks 2021./2022. mācību gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra grozījumiem Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 2020./2021. un 2021./2022.mācību gados obligātie valsts pārbaudījumi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi:

  • centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • centralizētais eksāmens vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles
  • centralizētais eksāmens matemātikā.