Vietnē notiek uzlabošanas darbi. Iespējami darbības traucējumi.

Kontakti un dalībnieki

Home » Biedrība » Kontakti un dalībnieki

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība

Biedrības biedru koordinatore:

Zane Zorina (e-pasts: zane.zorina@tukumagimn.lv, tālr. 25412210).

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Iesniegums ir jāizdrukā, aizpildīts jāievieto biedrības kastītē pie ģimnāzijas dežuranta vai jāiesūta pa pastu.

Biedrība reģistrēta 2016. gada 14. septembrī, sabiedriskā labuma statuss piešķirts 2019. gada 8. februārī.

Skip to content