Dokumenti

Nolikumi

Izglītības iestādes reģistrācija un akreditācija

Attīstības plāns, pašnovērtējums

Iekšējie noteikumi

Drošības noteikumi

Pašvaldības saistošie noteikumi