Dokumenti

Nolikumi

Izglītības iestādes reģistrācija un akreditācija

Ziņas par Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas un izglītības programmu akreditāciju

Pašnovērtējums, attīstības plāns

●Pašnovērtējuma ziņojums par 2021./2022.mācību gadu

Iekšējie noteikumi

● Attālināto mācību, kā pilnvērtīga un iekļaujoša klātienes mācību procesa daļas, organizēšanas kārtība (01.09.2022.)

Ētikas kodekss

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Sporta zāles lietošanas noteikumi

Sporta stadiona lietošanas noteikumi

Personas datu apstrādes noteikumi

Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība

Drošības noteikumi

Drošības noteikumi ģimnāzijas organizētajās pastaigās, ekskursijās un pārgājienos

Drošības noteikumi ģimnāzijas organizētajos pasākumos

Dalies ar draugiem