Izglītojoši materiāli vecākiem

Jautājumi un ieteikumi vecāku sarunām ar bērnu

Uzsākot skolas gaitas, sadarbība ar skolēna ģimeni rada drošību – skolā bērns ir ievērots, sadzirdēts, nepieciešamības gadījumā atbalstīts. Vecāki ir ieinteresēti sarunāties, stāstīt, vaicāt. Šajā periodā ģimenes var kļūt par skolas sadarbības partneriem. 

Sākumskolas posms

Sākumskolā vecāki atbalsta bērnu mācīšanos šādos veidos:

 • Radot drošības sajūtu – skola ir vieta, kurai mēs ģimenē uzticamies;
 • Palīdzot attīstīt plānošanas/ organizēšanas prasmes;
 • Veicinot bērna patstāvību. 

Vecāku sarunas ar bērniem (4.-9.kl.) par skolu un mācīšanos

Sarunāties par skolā notikušo jāmācās visām pusēm – gan bērniem, gan vecākiem. 

Daži ieteikumi tiem, kas nejūtas droši:

 • mācieties kopā sarunāties ikdienā – par ziņās dzirdēto, apkārtnē notikušo, globālām norisēm. Tā bērns uzskatīs kopējas sarunas par daļu no ģimenes ikdienas; 
 • atvēliet sarunām par mācīšanos konkrētu dienas laiku – vakariņas, sestdienas brokastis;
 • stāstiet par savu pieredzi darbā, notikušo mājās. Sarunas nedrīkst būt vērstas vienīgi uz bērnu, tad tas līdzinās pratināšanai, nevis sarunām un iespējai dalīties; 
 • sarunu nobeigumā sniedziet pozitīvu notikušā vērtējumu: 
  • “Priecājos, ka mēs varam viens otram pastāstīt, kā mums klājas”; 
  • “Šī nedēļa nav bijusi viegla, mēs protam sarunāties gan par izdošanos, gan par sarežģītām situācijām”;
  • “Es lepojos ar to, ka mani bērni zina, kas viņiem padodas!”. 

Jautājumi, kas ļauj vecākiem sarunāties par mācīšanās procesu un rezultātiem

 1. Ko jūs šodien mācījāties matemātikā (vai citā priekšmetā)? 
 2. Ko tu šodien iemācījies? Kā tu zini, ka tieši to esi iemācījies? 
 3. Kādus jautājumus tu uzdevi skolotājam? 
 4. Kas bija tavs šodienas izaicinājums? Ko tu no šīs situācijas esi iemācījies? Kā tu to izmantosi rīt? 
 5. Ko tu šodien rakstīji/ pierakstīji? 
 6. Kas tev sagādāja grūtības? Kā tu tiki ar to galā? Vai tev nepieciešama palīdzība? 
 7. Ko tev šodien ieteica skolotājs? 

Jautājumi, kas vecākiem rada iespējas pārrunāt skolā notiekošo 

 1. Kas labs šodien notika skolā? Kas jauks notika klasē? 
 2. Par ko tu šodien smējies? 
 3. Ja man zvanītu skolotāja, ko viņa man pastāstītu par šo dienu?   
 4. Kā tu šodien kādam palīdzēji? Kā šodien kāds tev palīdzēja? 
 5. Kas pusdienās bija garšīgākais? 
 6. Ko tu darīji kopā ar citiem bērniem? 

Vidusskolas posms

 Vidusskolas vecumā skolēni jau ir pieņēmuši pirmo lēmumu par savu tālāko akadēmisko izaugsmi, izvēloties jomu, ko mācīties padziļināti, lai pēc vidusskolas to turpinātu apgūt vēl augstākā līmenī. Šajā vecumā vairums skolēnu aizvien labāk spēj analizēt sevi un savu mācīšanos, spēj noteikt personiski nozīmīgus mērķus un virzīties uz to sasniegšanu. Vecumposmā vecākiem ir būtiski atbalstīt bērnu, saglabājot intereses par viņa ikdienu, draugiem, piedzīvoto skolā. Daļai skolēnu (īpaši 10. klasē) joprojām būs nepieciešams palīdzēt sadalīt laiku mācībām un personiskajai dzīvei, nosakot un noturot skaidras robežas – dienas režīmu, laiku ar draugiem/ vienaudžiem. Tas palīdzēs saprast un ievērot skolas izvirzītās prasības, kas vairumā gadījumu atšķiras no pamatskolā piedzīvotās pieredzes. 

Vidusskolā vecāki atbalsta bērnu mācīšanos šādos veidos: 

 • sarunājoties par mācīšanos, tās personisko nozīmi, izaicinājumiem, tā demonstrējot interesi par skolā notiekošo un mācīšanās jēgu;
 • pārrunājot skolas izvirzītās prasības un individuālo robežu nepieciešamību mācību darbā, vajadzības gadījumā sniedzot atbalstu; 
 • sarunājoties par sociāliem, politiskiem, ekoloģiskiem u. c. jautājumiem, kas skar vietējo kopienu, valsti, pasauli, tā veidojot interesi un sociāli atbildīgu pozīciju;
 • ļaujot piedzīvot iespējas iepazīties ar dažādiem uzņēmumiem, gūstot darba pieredzi un apzinoties vajadzīgās zināšanas un prasmes;
 • sniedzot atbalstu emocionālu pārdzīvojumu gadījumā, ja nepieciešams – atbalsta sniegšanai piesaistot vajadzīgos speciālistus.  

Video lekcijas

Raksti

Saites

Brošūras

Aplikāciju, spēļu vecuma lietošanas ierobežojumi Latvijā

Dalies ar draugiem