Vietnē notiek uzlabošanas darbi. Iespējami darbības traucējumi.

Mācību literatūra

Home » Skolēniem » Mācību literatūra

Literatūras uzdevums vasaras brīvlaikā 2023./2024. mācību gadā

Skatīt klasei atbilstošo piedāvājumu vai ievērot literatūras skolotāja precizējošās norādes par veicamo uzdevumu katrai klasei!


Tukuma Raiņa ģimnāzija izglītojamos nodrošina ar izmantojamām mācību grāmatām un darba burtnīcām. Tās ģimenēm nav jāpērk!

Pielikums Tukuma Raiņa ģimnāzijas 2020. gada 25. marta rīkojumam Nr. 1-9/36 “Par izglītības programmu īstenošanai izmantojamo mācību literatūras sarakstu”

Skip to content