Vietnē notiek uzlabošanas darbi. Iespējami darbības traucējumi.

COVID-ierobežošana

Home » Mācības » COVID-ierobežošana

Saistošie dokumenti

Par COVID-19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu (26.10.2021., spēkā līdz 01.03.2022.)

Attālinātā mācību procesa vadlīnijas (25.01.2022.)

Veselības inspekcijas 28.01.2022. materiāls “Izglītības iestāžu testēšana 2022. gada februārī”

Vadlīnijas attālinātajam mācību procesam

Skip to content