Misija, vīzija un vērtības

Ģimnāzijas kolektīvs 2021./2022. mācību gada 1.semestrī ir nodefinējis skolas vīziju, misiju un vērtības.

Vīzija

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija – starts jauniešu izaugsmei un izcilai nākotnei!

Misija
Kompetenču pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana progresīvu pedagogu vadībā, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru.

Vērtības

Cieņa

Mēs cienām sevi, savu ģimeni un līdzcilvēkus, ko apliecinām ar savu attieksmi un rīcību. Mēs esam atvērti pozitīvai sadarbībai, pieklājīgi un toleranti pret līdzcilvēkiem.

Atbildība

Mēs esam atbildīgi par savu rīcību un vārdiem, par savas rīcības sekām. Mēs esam līdzatbildīgi par ģimnāzijā un sabiedrībā notiekošo.

Mērķtiecība

Mēs uzskatām, ka katrs ģimnāzijā var sasniegt izcilību kādā jomā ar gribu un neatlaidīgu darbu. Mērķtiecību ģimnāzijā apgūst ikviens, plānojot savu darbu un sasniedzot izvirzīto mērķi.

Dalies ar draugiem