Metodiskais centrs

2022. gadā plānotie

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Nr.Programmas nosaukums, stundu skaitsProgrammas vadītājsNorises laiks
1.Digitālais dizains izglītībā (12 stundas)Ilva Siliniece06., 14.10.2022.
2.Vērtēšanas veidi un atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas sākumskolā (12 stundas)Vineta Logina22.09.2022.
20.10.2022.
24.11.2022.
3.Mūzikas pedagogu pieredzes stāsti un praktiskā muzicēšana skolēnu lietpratības veicināšanai (8 stundas)Sanita Apine27.10.2022.
Dalies ar draugiem