Interešu izglītība

Nodarbību grafiks 2023./2024. m.g.


Attīstām savus talantus un prasmes attālināti jeb interešu izglītība strādā citā režīmā

Instrumentālais ansamblis ”Forte” pašmācības ceļā apgūst jaunu latīņamerikas ritmu “Bassa nova”. Katrs skolēns  izvēlas kādu no latviešu estrādes dziesmām, pielieto šo ritmu, nofilmē un sūta  pedagogam. Skolēni gatavo arī domrakstu par savu izvēlēto mūzikas  instrumentu.

Vokāli instrumentālā ansambļa vadītājs Artis Rācenājs ir aranžējis vairākas dziesmas, kuru partitūras ir nosūtītas skolēniem. Skolēnu uzdevums ir iemācīties nospēlēt un nofilmēt sava darba rezultātu.

 IIP “Līdzdalība” uzdevums ir ES jautājumu apguve, tāpēc skolēni attālināti  mācās veidot jautājumus Eiropas eksāmenam.

Vokālais ansamblis papildina savu dziesmu repertuāru, apgūstot vokālās partijas pa balsu grupām ar muzikālu pavadījumu interneta vietnē.

 IIP “Domātprieks” dalībnieki meklē interneta vietnēs informāciju par dažādu laiku filozofiem, to atziņas un raksta savas pārdomas par tām. Skolēni klausās  LU lektora Arta Sveces lekciju par kritisko domāšanu tiešsaistē un pilda testus.

Jauktais koris “Savējie” ir  saņēmis kora dziesmas  “Gaismas pils” balsu ierakstus un katrs skolēns apgūst  savas balss  partitūru.

Meiteņu koris “Savējās” apgūst  trīs  Ē. Ešenvalda dziesmas – “Krustojums”, “Koki” un “Gājputni”. Meitenēm bija iespēja noklausīties modelēšanas koncerta dziesmu ierakstus.

IIP “Sporta spēles ” zēniem ir uzdevums uzlabot  savu fizisko sagatavotību  (skriešana vai velobraukšana svaigā gaisā, neapmeklējot sabiedriskas vietas) un izpildīt vispārējās fiziskās sagatavotības vingrinājumus. Skolēni izmantoja  ENDOMONDO aplikāciju.

IIP “Sporta spēles” meitenēm  uzdevums ir skolas „Dižgājiena” maršruta izstrādāšana individuāli, izvirzot labāko variantu. Katrai meitenei ir jāiesniedz fiziskās sagatavotības individuālā treniņa plāns, tas jārealizē un jāsniedz atgriezeniskā saite par realizēto aktivitāti.

Lai veiksmīgi spēlētu sporta spēles ir nepieciešama laba fiziskā sagatavotība, visās spēlēs priekšrocība ir spēlētājiem ar labu izturību, kustību koordināciju, spēku, precizitāti, ātrumu u.c. Eduspace mācību vidē katram ir iespēja parādīt kā darbojas un veic fiziskās aktivitātes  pēc paša izvēles, sajūtām un laika apstākļiem.

Hokeja pulciņa dalībniekiem uzdevums ir uzlabot fizisko sagatavotību gan skrienot krosu, gan izpildot vispārattīstošos vingrinājumus.

Vizuālās mākslas pulciņos “Lielā ota” un “Mazā ota”  skolēnu uzdevums ir sagatavot Lieldienu dekorus.

Paldies Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas IIP vadītājiem R.Valdmanei, U.Bērziņai, I.Silinevičai, I.Užulei, I.Supei, L.Šulcai, E.Pāvilsonam, A.Rācenājam, R.Kalviņam.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece audzināšanas jomā Inese Bērziņa
2020.gada 9.aprīlī