Vietnē notiek uzlabošanas darbi. Iespējami darbības traucējumi.

Uzdevumi

Home » Biedrība » Uzdevumi

Biedrības darba uzdevumi 2023./2024.mācību gadā

 1. Veicināt jauniešu kvalitatīvu zināšanu apguvi un mērķtiecīgu izaugsmi.
 2. Sekmēt audzēkņu mācīšanās motivāciju, nodrošinot veselīgu konkurenci un piedaloties konkursā par izciliem mācību rezultātiem.
 3. Atbalstīt izglītības iestādes jauniešus, meklējot atbalstu projektu realizācijā, kas sekmē pilsonisko līdzatbildību. Finansiāli atbalstīt ģimnāzijas audzēkņu ģimenes apmaiņas projekta braucienam uz Eihes privātģimnāziju Šēselē (Vācijā).
 4. Organizēt pasākumus audzēkņiem (Ziemassvētku balle, sporta diena un Dižgājiens maijā).
 5. Organizēt nodarbības un aktivitātes skolēnu vecākiem un pedagogiem ar Latvijā populāriem cilvēkiem.
 6. Turpināt piedalīties izsludinātajos konkursos un projektos.

Konkursa “Skrīnes balva skolēniem” nolikums (publicēts 01.11.2021.)


Biedrības darba uzdevumi 2022./2023.mācību gadā

 1. Veicināt jauniešu kvalitatīvu zināšanu apguvi un mērķtiecīgu izaugsmi.
 2. Sekmēt audzēkņu mācīšanās motivāciju, nodrošinot veselīgu konkurenci un piedaloties konkursā par izciliem mācību rezultātiem.
 3. Atbalstīt izglītības iestādes jauniešus, meklējot atbalstu projektu realizācijā, kas sekmē pilsonisko līdzatbildību (konkurss “Radām vidi paši”).
 4. Organizēt pasākumus audzēkņiem (Ziemassvētku balle, sporta diena maijā).
 5. Organizēt lekcijas un aktivitātes skolēnu vecākiem un pedagogiem ar Latvijā populāriem cilvēkiem.
 6. Turpināt piedalīties izsludinātajos konkursos un projektos.

🔅 Radām vidi paši. Darām, lai ir prieks par paveikto!🔅

Konkursa “RADI VIDI” nolikums (publicēts 21.12.2022.)

Konkursa “RADI VIDI” nolikuma pielikumi


Biedrības darba uzdevumi 2021./2022.mācību gadā

 1. Veicināt jauniešu kvalitatīvu zināšanu apguvi un mērķtiecīgu izaugsmi.
 2. Motivēt un atbalstīt jauniešus piedalīties konkursā „Enkurs”.
 3. Sekmēt audzēkņu mācīšanās motivāciju, nodrošinot veselīgu konkurenci un piedaloties konkursā par izciliem mācību rezultātiem.
 4. Organizēt lekcijas un aktivitātes skolēnu vecākiem un pedagogiem ar Latvijā populāriem cilvēkiem.
 5. Turpināt piedalīties izsludinātajos konkursos un projektos.


Biedrības darba uzdevumi 2020./2021.mācību gadā

 1. Veicināt jauniešu kvalitatīvu zināšanu apguvi un mērķtiecīgu izaugsmi.
 2. Motivēt un atbalstīt jauniešus piedalīties konkursā „Enkurs”.
 3. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, organizējot “Dižgājienu” ģimnāzijas jauniešiem 2021.gada maija mēnesī.
 4. Organizēt lekcijas un aktivitātes skolēnu vecākiem un pedagogiem ar Latvijā populāriem cilvēkiem.
 5. Turpināt piedalīties izsludinātajos konkursos un projektos.
 6. Piesaistīt jaunus biedrības sponsorus, veicināt turpmāko sadarbību.


Biedrības darba uzdevumi 2019./2020.mācību gadā

 1. Finansiāli atbalstīt ģimnāzijas audzēkņu ģimenes apmaiņas projekta braucienam uz Eihes privātģimnāziju Šēselē (Vācijā).
 2. Motivēt un atbalstīt jauniešus piedalīties konkursā „Enkurs”.
 3. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, organizējot “Dižgājienu” ģimnāzijas jauniešiem 2020.gada maija mēnesī.
 4. Organizēt lekcijas un aktivitātes skolēnu vecākiem un pedagogiem ar Latvijā populāriem cilvēkiem.
 5. Turpināt piedalīties izsludinātajos konkursos un projektos.
 6. Piesaistīt jaunus biedrības sponsorus, veicināt turpmāko sadarbību.


Biedrības darba uzdevumi 2018./2019.mācību gadā

 1. Finansiāli atbalstīt ģimnāzijas audzēkņu ģimenes apmaiņas projekta braucienam uz Eihes privātģimnāziju Šēselē (Vācijā).
 2. Motivēt un atbalstīt jauniešus piedalīties konkursā „Enkurs”.
 3. Organizēt lekcijas skolēnu vecākiem un pedagogiem ar Latvijā populāriem cilvēkiem.
 4. Iegūt biedrības sabiedriskā labuma statūtu.
 5. Turpināt piedalīties izsludinātajos konkursos un projektos.
 6. Piesaistīt jaunus biedrības sponsorus, veicināt turpmāko sadarbību.

Biedrības darba uzdevumi 2017./2018.mācību gadā

 1. Finansiāli atbalstīt ģimnāzijas audzēkņu ģimenes apmaiņas projekta braucienam uz Eihes privātģimnāziju Šēselē (Vācijā).
 2. Motivēt un atbalstīt jauniešus piedalīties konkursā „Enkurs”.
 3. Sekmēt audzēkņu mācīšanās motivāciju, organizējot konkursu „Everests”.
 4. Organizēt lekcijas skolēnu vecākiem un pedagogiem ar Latvijā populāriem cilvēkiem.
 5. Izveidot reprezentatīvu bukletu par ģimnāzijas atbalsta biedrības darbību.
 6. Turpināt piedalīties izsludinātajos konkursos un projektos.
 7. Piesaistīt jaunus biedrības sponsorus, veicināt turpmāko sadarbību.

Biedrības darba uzdevumi 2016./2017.mācību gadā

 1. Iekārtot kvalitatīvu un drošu velosipēdu novietni ģimnāzijas teritorijā, lai veicinātu ģimnāzijas jauniešus pievērsties veselīgam un zaļākam dzīvesveidam. Piesaistīt finanšu līdzekļus ieceres realizācijai.
 2. Veicināt ģimnāzistu sportošanas popularizēšanu, organizējot interesantu un sporta dienu pavasarī.
 3. Motivēt un finansiāli atbalstīt jauniešu ideju realizāciju Tukuma Raiņa ģimnāzijā, realizējot iniciatīvu konkursu “Inceptum”, sadarbībā ar mecenātu, absolventu Ģirtu Rūdu.
 4. Atbalstīt finansiāli ģimnāzijas audzēkņu ģimenes apmaiņas programmas braucienam sadraudzības partnerskolā Šēselē (Vācija) Eihes privātģimnāzijā.
 5. Sekmēt izglītojamo mācīšanās motivāciju, organizējot konkursu “Everest”, meklējot absolventus finanšu atbalstam.
 6. Atbalstīt ģimnāzijas pedagogus, sekmējot skolotāja prestižu.

Skip to content