Labbūtības ceļakarte skolā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”, kurā savu projektu ir pieteikusi arī Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde. Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem – labbūtības

Turpināt lasīt