Panākumi

TUKUMA RAIŅA ĢIMNĀZIJAS ATBALSTA BIEDRĪBAS PANĀKUMI
Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība dibināta 2016.gadā ar mērķi veikt un organizēt dažāda veida atbalsta pasākumus Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēniem, pedagogiem un vecākiem.


Biedrības darbība no 2022. gada pavasara

Biedrība darbu sāk ar jaunu elpu. Pēc ilgā pandēmijas klusuma drīkst veidot pasākumus, organizēt aktivitātes. Dzīve pamazām atgriežas ierastajā ritmā.


Ziemassvētku balle ir tradīcija.

Par to vairs nešaubās neviens jaunietis. 2022. gada Ziemassvētku balle ir īpaša, jo vairākus gadus to bija aiznesis “Grinčs – pandēmija”. Diskotēka jaunās ēkas aktu zālē skolēniem no 1. līdz 6.klasei. Balle sporta zālē jauniešiem no 7. līdz 12.klasei.

Plānojam…

Paldies par tehnisko atbalstu un darbu Intaram Miķelsonam, Madaram Dobelim, Jurim Rozenbergam, Artim Kiršteinam, Intaram Pavlovičam, Mārtiņam Limanskim!

Paldies par finansiālo atbalstu katram, bet īpaši Elīnai Dobelei, Sigitai Anmanei, Intaram Miķelsonam, Agrim Gulbim, Ričardam Černovam, Jurim Rozenbergam.

Paldies mūziķiem “Papīra lidmašīnas” un Dj Saimons!
Paldies visiem vecākiem, kuri atbalstīja. Kopā mums izdodas radīt prieku!


🔅 Radām vidi paši. Darām, lai ir prieks par paveikto!🔅

Izsludināts konkurss jauniešiem, lai veicinātu skolēnu iniciatīvas Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas vides uzlabošanai, sekmējot jauniešu aktīvu sabiedrisko līdzdalību skolas dzīves veidošanā.

Konkursa “RADI VIDI” nolikums (publicēts 21.12.2022.)

Konkursa “RADI VIDI” nolikuma pielikumi


Darām paši… (2022, vasara)

Biedrība 2022.gada februārī piedalījās NVO projektu konkursam “Darām paši”, lai realizētu projektu “Funkcionālā dizaina un tehnoloģiju mācību darbnīca” (piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 750 EUR). Ar biedrības biedru atbalstu veikts kabineta kosmētiskais remonts. Savukārt pašvaldība pēc ģimnāzijas direktores lūguma, piešķirot papildu finansējumu, atbalstīja ergonomisko mēbeļu iegādi. Kabinets pārtapis par dizaina un tehnoloģiju darbnīcu, kur atbilstoši caurviju kompetenču standartam realizēt jaunus dizaina produktus. Projekts pabeigts 2022. gada oktobrī.


Skrīnes balva

Kopš 2019. gada

Pateicamies SIA “Skrīne” vadītājai Gunitai Fogelei. Mecenāte kopš 2019. gada nodrošina iespēju ģimnāzijas jauniešiem no 7.-12.klasei piedalīties konkursā “Skrīnes balva“. Tās mērķis ir veicināt Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas izglītojamo kvalitatīvu zināšanu apguvi un mērķtiecīgu izaugsmi, novērtējot izglītojamo izcilos sasniegumus vispārējā izglītībā, akcentējot mācību un radošās darbības nozīmīgumu.

Ikmēneša balva ir 50 EUR vērtībā, bet mācību gada noslēgumā izaugsmes balva ir pavisam nozīmīga.


Biedrības darbība no 2016. līdz 2021. gadam

Aktīvi piedalāmies Tukuma Novada domes izsludinātajos biedrību iniciatīvu konkursos, kur esam guvuši finansiālu atbalstu vairāku biedrības iniciatīvu realizēšanai:

 • Ģimnāzijas jaunieši katru gadu pavasarī dodas uz Šēseli Vācijā, lai tiktos ar Eihes privātģimnāzijas jauniešiem un iepazītu kultūrvidi, skolas vidi, pielietotu svešvalodas zināšanas, iepazītu vācu ģimeņu ikdienu un dzīvesstilu.
 • Tukuma Raiņa ģimnāzijas jauniešu komanda gatavojas un tiek apmācīta jūrlietu konkursam “Enkurs”. Jaunieši apgūst jūrniecības pamatus, navigāciju, kuģu vadību un pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 • Ģimnāzijas jaunieši aktīvi sportoja visas dienas garumā biedrības un pedagogu organizētajā “Sporta dienā” Lauktehnikas stadionā.
 • Biedrība organizē Tukuma Raiņa ģimnāzijā bezmaksas lekcijas jauniešu vecākiem, pedagogiem un citiem interesentiem.
 • Tukuma Raiņa ģimnāzijas absolventa Ģirta Rūdas izsludinātais konkurss ģimnāzijas jauniešiem “Inceptum”, devis jauniešiem brīvību ideju ģenerēšanā un labāko projektu realizēšanā. Priecājamies un pateicamies mecenātam par finansiālu un morālu atbalstītu projektu realizācijā. Realizētie projekti:
  • Alvis Sala realizējis projektu par video tiešraižu nodrošināšanas tehnikas iegādi.
  • Ēriks Belcāns un Toms Fišers-Blumbergs iekārtojuši jaunu skolēnu parlamenta telpu.
  • Viktorija Kronberga, Katrīna Lagzdiņa un Gustavs Kaņeps ierosinājuši un realizējuši kora “Savējie” diska ierakstīšanu ‘’Mīlestības dziesmas Latvijai”.
  • Natālija Pletčere un Laurita Ķergalve ģimnāzijas vērtības izvietojušas uz planšetēm un izvietojušas skolā.
  • Aleksa Matvejeva un Marta Krūmiņa izveidojušas rožu dobi ģimnāzijas apstādījumos Latvijas karoga formā un krāsās.
  • Līga Lielmane rosinājusi ģimnāzijas jauniešus būt vienotiem ar skolu – izveidojusi dizainu un modeli skolas džemperiem ar ģimnāzijas logo, kuru katrs interesents var pasūtīt un iegādāties.
  • Madara Rače un Andželika Haselbauma-Aselbauma aicina ģimnāzijas jauniešus būt “zaļiem”. Jaunietes iegādājušā un izvietojušas skolā īpaši marķētus konteinerus, lai skolēni varētu šķirot atkritumus.
   Paldies, absolventiem Ģirtam Rūdam un Kārlim Priedītim par finansiālu atbalstu jauniešu ideju realizācijai un naudas balvām konkursa uzvarētājiem! Paldies, Tukuma Novada domei par piešķirto līdzfinansējumu projekta realizēšanai!

Projekta “Inceptum” aizstāvēšanas dienā 2017.gada pavasarī

Jau trešo gadu piedalāmies Iespēju fonda “Cemex” izsludinātajos konkursos:

 • Pie ģimnāzijas izvietota jauna velosipēdu novietne, jo jaunieši arvien aktīvāk izmanto velosipēdus, lai dotos uz skolu.
 • Iegādāta jauna digitālā video kamera, lai augstā kvalitātē varētu filmēt ģimnāzijas pasākumus. Ģimnāzijas TV pulciņa dalībnieki safilmēto materiālu apstrādās, samontēs un tiks veidots ģimnāzijas digitālais arhīvs.
 • Tukuma Raiņa ģimnāzijā būs āra klase! Projekts jau apstiprināts un iegādāti 31 konferenču krēsls ar nolokāmu galdiņu, pārvietojamā tāfele un saliekams galds pedagogam. Labos laika apstākļos, jaunieši varēs pavadīt stundu ārā – saulītē, paēnā vai aizvējā.

Paldies, skolotājai Zaigai Širinai par ieguldīto darbu rakstot un realizējot projektus! Paldies, Tukuma Novada domei par piešķirto līdzfinansējumu projektu realizēšanai!

Māra Rudaus-Rudovska izsludinātais konkurss ģimnāzijas jauniešiem “Everests” motivē jauniešus augstiem mācību sasniegumiem, izaugsmei un attīstībai. Konkursa laureāti:

Paldies, Mārim Rudaus-Rudovskim par ideju un finansiālu atbalstu konkursam! Paldies, Jolantai Jēkabsonei par finansiālu atbalstu!

Reizi gadā Tukuma Raiņa ģimnāzijas pedagogu saime izvirza “Gada skolotāja” balvas kandidātu:
2017.gadā balvu saņēma Iveta Āboliņa, 2018.gadā Gita Rācenāja.
Paldies, ģimnāzijas absolventam un mecenātam Naurim Kristiānam Sēlim par finansiālu atbalstu!

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrības biedri tikās ar Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības biedriem. Daudz diskutējām par biedrības iespējām atbalstīt skolu, jauniešus un vecākus. Guvām daudz vērtīgu atziņu un ievirzi mūsu turpmākai darbībai. Paldies, ādažniekiem par sirsnīgo uzņemšanu!

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība 01.02.2019. ieguva Sabiedriskā labuma organizācijas statusu izglītības veicināšanas un pilsoniskas sabiedrības attīstības jomā.

Biedrības pārstāvji pasākumā “Ģimnāzijas lepnums 2018”
Dalies ar draugiem